Περιήγηση φόρμας

Ανοίγει τηνΠεριήγηση φόρμας. Η Περιήγηση φόρμας εμφανίζει όλες τις φόρμες και τις δευτερεύουσες φόρμες του τρέχοντος εγγράφου μαζί με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Όταν χρησιμοποιείτε διάφορες φόρμες, η Περιήγηση φόρμας δεν παρέχει μόνο μια επισκόπησή τους, αλλά και διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας φόρμας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Πλοηγητής φόρμας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Πλοηγητής φόρμας.

Επιλέξτε Εργαλεία - Πλοηγητής φόρμας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλοηγητής φόρμας

Περιήγηση φόρμας


Η Πλοήγηση φόρμας περιέχει έναν κατάλογο όλων των δημιουργούμενων (λογικών) φορμών με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου. Μπορείτε να δείτε εάν μια φόρμα περιέχει πεδία ελέγχου με το εμφανιζόμενο σύμβολο συν πριν την καταχώριση. Πατήστε το σύμβολο συν για να ανοίξετε τον κατάλογο των στοιχείων φορμών.

Μπορείτε να αλλάξετε την διάταξη των διαφόρων στοιχείων ελέγχου μετακινώντας και αποθέτωντάς τα μέσα στην Πλοήγηση φόρμας. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου και μετακινείστε τα σε μία άλλη φόρμα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε +X, ή την εντολή από το μενού περιβάλλοντος Αποκοπή για να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρόχειρο και +V ,ή την εντολή Εισαγωγή για να εισάγετε το στοιχείο ελέγχου σε μία άλλη θέση.

Για να επεξεργαστείτε το όνομα στην Περιήγηση φόρμας, κάντε κλικ στο όνομα και εισάγετε ένα καινούργιο όνομα, ή χρησιμοποιήστε την εντολή στο μενού περιβάλλοντος.

Αν επιλέξετε ένα πεδίο ελέγχου στην Περιήγηση φόρμας,επιλέγεται το αντίστοιχο στοιχείο του εγγράφου.

Αν καλέσετε το μενού περιβάλλοντος μιας επιλεγμένης εγγραφής, η Περιήγηση φόρμας παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Δημιουργία

Προσθέτει καινούργια στοιχεία στη φόρμα. Η λειτουργία Προσθήκη είναι δυνατόν να κληθεί εάν η φόρμα έχει επιλεχθεί στην Περιήγηση φόρμας.

Φόρμα

Δημιουργεί μία καινούργια φόρμα στο έγγραφο. Για να δημιουργήσετε μία υποφόρμα, προσθέστε τη νέα φόρμα κάτω από την επιθυμητή φόρμα γονέα.

Κρυμμένο πεδίο ελέγχου

Δημιουργεί ένα κρυφό πεδίο ελέγχου στην επιλεγμένη φόρμα που δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα κρυμμένο πεδίο ελέγχου συμβάλλει στην ενσωμάτωση δεδομένων που μεταδίδονται μαζί με την φόρμα. Περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινιστικό κείμενο που μπορείτε να ορίσετε όταν δημιουργείτε τη φόρμα στο Ειδικές Ιδιότητες του ελέγχου. Επιλέξτε την είσοδο του κρυφού στοιχείου ελέγχου στην Περιήγησηr φόρμας και επιλέγοντας την εντολή Ιδιότητες.

Μπορείτε να αντιγράψετε στοιχεία ελέγχου μέσα στο έγγραφο με τη βοήθεια της λειτουργίας του πρόχειρου (πλήκτρα συντόμευσης +C για να αντιγράψετε και +V για εισαγωγή). Μπορείτε να αντιγράψετε κρυφά πεδία ελέγχου μέσα στην Περιήγηση Φόρμας χρησιμοποιώντας μετακίνηση και απόθεση, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο .

Σύρσιμο και απόθεση για αντιγραφή ελέγχων στο ίδιο έγγραφο ή μεταξύ εγγράφων. Ανοίξτε μια άλλη φόρμα εγγράφου και σύρτε τον κρυμμένο έλεγχο από το Περιηγητής φόρμας στο Περιηγητής φόρμας του εγγράφου στόχου. Κλικ αε ορατό έλεγχο αμέσως στο έγγραφο, αφήστε το ποντίκι για μια στιγμή έτσι ώστε ένα αντίγραφο του ελέγχου να προστεθεί στο πρόχειρο συρσίματος και απόθεσης, έπειτα σύρτε το αντίγραφο στο άλλο έγγραφο. Εάν θέλετε αντίγραφο στο ίδιο έγγραφο, πατήστε ενώ σύρετε.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώριση. Η ενέργεια αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε μεμονωμένα στοιχεία φόρμας καθώς και ολόκληρες φόρμες, με ένα κλικ του ποντικιού.

Σειρά Tab

Όταν επιλέξετε μια φόρμα, θα ανοίξει το διάλογο Σειρά Tab, όπου καθορίζονται οι δείκτες εστίασης των πεδίων ελέγχου στο πλήκτρο Tab.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο αντικείμενο .

Ιδιότητες

Εκκινεί το διάλογο Ιδιότητες για την επιλεγμένη εγγραφή. Αν μία φόρμα είναι επιλεγμένη, ανοίγει ο διάλογος Ιδιότητες φόρμας. Αν ένα πεδίο ελέγχου είναι επιλεγμένο, ανοίγει ο διάλογος Ιδιότητες πεδίου ελέγχου.

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει φόρμες στη κατάσταση σχεδίασης έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί η φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!