Λειτουργία Σχεδίασης Ναι/Όχι

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατάσταση σχεδίασης. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για γρήγορη αλλαγή μεταξύ της κατάστασης σχεδίασης και της κατάστασης χρήστη. Ενεργοποίηση για επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου φόρμας, απενεργοποίηση για χρήση των στοιχείων ελέγχου της φόρμας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο κατάστασης σχεδίασης

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή


Εικονίδιο σημείωσης

Να λάβετε υπόψιν σας την λειτουργία της επιλογής Άνοιγμα σε κατάσταση Σχεδιασμού. Αν το Άνοιγμα σε κατάσταση Σχεδιασμού είναι ενεργοποιημένο, το έγγραφο θα ανοίγει πάντα στην λειτουργία σχεδιασμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία αποθηκεύτηκε.


Αν η φόρμα σας είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων και εσείς απενεργοποιήσετε την λειτουργία Σχεδιασμού, τότε η Γραμμή φόρμας προβάλλεται στο χαμηλότερο περιθώριο του παραθύρου του εγγράφου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον σύνδεσμο προς την βάση δεδομένων στο Ιδιότητες Φόρμας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!