Κατάσταση σχεδίασης

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατάσταση σχεδίασης. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για γρήγορη αλλαγή μεταξύ της κατάστασης σχεδίασης και της κατάστασης χρήστη. Ενεργοποίηση για επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου φόρμας, απενεργοποίηση για χρήση των στοιχείων ελέγχου της φόρμας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Λειτουργία σχεδίασης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Λειτουργία σχεδίασης

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή


note

Να λάβετε υπόψιν σας την λειτουργία της επιλογής Άνοιγμα σε κατάσταση Σχεδιασμού. Αν το Άνοιγμα σε κατάσταση Σχεδιασμού είναι ενεργοποιημένο, το έγγραφο θα ανοίγει πάντα στην λειτουργία σχεδιασμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία αποθηκεύτηκε.


Αν η φόρμα σας είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων και εσείς απενεργοποιήσετε την λειτουργία Σχεδιασμού, τότε η Γραμμή φόρμας προβάλλεται στο χαμηλότερο περιθώριο του παραθύρου του εγγράφου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον σύνδεσμο προς την βάση δεδομένων στο Ιδιότητες Φόρμας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!