Προσθήκη Πεδίου

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων για να προσθέσετε στη φόρμα ή στην αναφορά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο προσθήκης πεδίου

Προσθήκη πεδίου


Το παράθυρο επιλογής πεδίου παραθέτει όλα τα πεδία βάσης δεδομένων του πίνακα ή του ερωτήματος που ορίστηκε ως η προέλευση δεδομένων στις Ιδιότητες φόρμας.

Μπορείτε να εισάγετε ένα πεδίο μέσα στο τρέχον έγγραφο με μεταφορά και απόθεση. Τότε, ένα πεδίο εισάγεται το οποίο περιέχει ένα σύνδεσμο στη βάση δεδομένων.

Αν προσθέσετε πεδία σε μια φόρμα και απενεργοποιήσετε την Λειτουργία Σχεδιασμού, μπορείτε να δείτε ότι το LibreOffice προσθέτει ένα πεδίο εισόδου που ορίζεται από μία ετικέτα για κάθε ένα εισαγόμενο πεδίο βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!