Σειρά ενεργοποίησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου σειρά καρτελών ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά με την οποία τα πεδία ελέγχου εστιάζουν όταν ο χρήστης πατάει το πλήκτρο tab.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο σειρά ενεργοποίησης

Σειρά ενεργοποίησης


Αν εισαχθούν στοιχεία φόρμας σε ένα έγγραφο , το LibreOffice καθορίζει αυτόματα τη σειρά μετακίνησης από ένα πεδίο ελέγχου στο επόμενο με τη χρήση του πλήκτρου Tab. Κάθε νέο πεδίο ελέγχου που προστίθεται, τοποθετείται αυτόματα στο τέλος αυτής της σειράς. Στο παράθυρο διαλόγου Σειρά Tab, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη αυτών των σειρών, ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον δείκτη ενός στοιχείου ελέγχου μέσω των συγκεκριμένων ιδιοτήτων του, εισάγοντας την τιμή που θέλετε στο πεδίο Διάταξη μέσα στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του ελέγχου.

Ένα ραδιοπλήκτρο μέσα σε μία ομάδα είναι προσβάσιμο μόνο με το πλήκτρο στηλοθέτη όταν ένα από τα ραδιοπλήκτρα είναι ρυθμισμένο σε "επιλεγμένο". Αν έχετε σχεδιάσει μία ομάδα από ραδιοπλήκτρα, όπου κανένα κουμπί δεν είναι ρυθμισμένο σε "επιλεγμένο", τότε ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην ομάδα ή σε οποιοδήποτε ραδιοπλήκτρο από το πληκτρολόγιο.

Στοιχεία ελέγχου

Παραθέτει όλα τα στοιχεία ελέγχου της φόρμας. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να επιλεχθούν με το πλήκτρο tab στην δοσμένη σειρά από πάνω προς τα κάτω. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου από τη λίστα Στοιχεία Ελέγχου για να το αντιστοιχίσετε με την επιθυμητή θέση στην διάταξη των καρτελών.

Μετακίνηση πάνω

Κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση Πάνω για να μετακινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου μία θέση ψηλότερα στην διάταξη καρτελών.

Μετακίνηση κάτω

Κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση Κάτω για να μετακινήσετε το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου μία θέση χαμηλότερα στην διάταξη καρτελών.

Αυτόματη ταξινόμηση

Κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματη Ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αυτόματα τα στοιχεία ελέγχου σύμφωνα με την θέση τους στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!