Συμβάντα φόρμας βάσης δεδομένων

Η σελίδα καρτέλας Συμβάντα, σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μια μακροεντολή σε συγκεκριμένα συμβάντα που συμβαίνουν σε φόρμα βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Συμβάντα.

Ανοίξτε την γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - την καρτέλα Συμβάντα.


Για να συνδέσετε ένα γεγονός με μια μακροεντολή, γράψτε πρώτα μια μακροεντολή η οποία περιέχει όλες τις εντολές οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν όταν λάβει χώρα το γεγονός. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε αυτή τη μακροεντολή στο αντίστοιχο γεγονός κάνοντας κλικ στο κουμπί... που βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο γεγονός. Θα ανοίξει ο διάλογος Ανάθεση Μακροεντολής , όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μακροεντολή.

Οι παρακάτω ενέργειες είναι δυνατόν να διαμορφωθούν μεμονωμένα, το οποίο σημαίνει πως έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας παράθυρα διαλόγου για να περιγράψετε μια ενέργεια:

  1. Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος,

  2. Επιβεβαίωση διαδικασίας διαγραφής (για εγγραφές δεδομένων),

  3. Παράμετροι ερωτήματος,

  4. Έλεγχος εισαγωγής κατά την αποθήκευση εγγραφής δεδομένων.

Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε μια αίτηση "επιβεβαίωση διαγραφής" όπως "Επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή του πελάτη τάδε;" όταν διαγράφετε μια εγγραφή δεδομένων.

note

Τα συμβάντα που εμφανίζονται στον διάλογο συμβάντων δεν μπορούν να επεξεργαστούν απευθείας. Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα συμβάν από τον κατάλογο πατώντας το πλήκτρο Del.


Το παρακάτω σημειώνει και περιγράφει όλα τα γεγονότα μέσα σε μια φόρμα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με μια μακροεντολή:

Επιβεβαίωση διαγραφής

Το συμβάν Confirm deletion συμβαίνει αμέσως μόλις τα δεδομένα έχουν διαγραφεί από τη φόρμα. Η επιστροφή True επιτρέπει τη διαγραφή γραμμής, αλλιώς False. Παραδείγματος χάρη, η συνδεμένη μακροεντολή μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση σε διάλογο.

Κατά τη φόρτωση

Το συμβάν When loading (κατά τη φόρτωση) συμβαίνει αμέσως μετά την φόρτωση της φόρμας.

Κατά την αποφόρτωση

Το συμβάν When unloading (κατά την εκφόρτωση) συμβάν συμβαίνει αμέσως μετά την εκφόρτωση της φόρμας· δηλαδή, χωριστά από την προέλευση δεδομένων της.

Κατά την επαναφόρτωση

Το συμβάν When reloading (κατά την επαναφόρτωση) συμβαίνει αμέσως μετά την επαναφόρτωση της φόρμας. Το περιεχόμενο των δεδομένων έχει ήδη ανανεωθεί.

Μετά την αλλαγή της εγγραφής

Το συμβάν After record change (μετά την αλλαγή εγγραφής) συμβαίνει αμέσως μετά την αλλαγή του τρέχοντος δείκτη εγγραφής.

Μετά την ενέργεια της εγγραφής

Το συμβάν After record action (μετά την ενέργεια εγγραφής) συμβαίνει αμέσως μετά την αλλαγή της τρέχουσας εγγραφής.

Παρουσιάστηκε σφάλμα

Το συμβάν Error occurred (παρουσιάστηκε σφάλμα) ενεργοποιείται εάν συμβεί σφάλμα κατά την πρόσβαση της πηγής δεδομένων. Αυτό εφαρμόζεται σε φόρμες, πλαίσια καταλόγου και σύνθετα πλαίσια.

Πριν από την επαναφόρτωση

Το συμβάν Before reloading (πριν την επαναφόρτωση) συμβαίνει πριν την επαναφόρτωση της φόρμας. Το περιεχόμενο των δεδομένων δεν έχει ακόμα ανανεωθεί.

Πριν την αλλαγή εγγραφής

Το συμβάν Before record change συμβαίνει πριν να αλλαχθεί ο τρέχων δείκτης εγγραφής - δρομέας SQL. Επιστρέφει True όταν επιτρέπεται η μετακίνηση, αλλιώς False.

Πριν την αποφόρτωση

Το συμβάν Before unloading (πριν την εκφόρτωση) συμβαίνει πριν την εκφόρτωση της φόρμας· δηλαδή, χωριστά από την προέλευση δεδομένων της.

Πριν την ενέργεια εγγραφής

Το συμβάν Before record action συμβαίνει πριν να αλλαχθούν η τρέχουσα εγγραφή ή σύνολο εγγραφών. Επιστρέφει True όταν επιτρέπεται η αλλαγή, αλλιώς False. Παραδείγματος χάρη, η συνδεμένη μακροεντολή μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση σε έναν διάλογο.

Πριν την ενημέρωση

Το συμβάν Before update συμβαίνει πριν το αλλαγμένο περιεχόμενο του στοιχείου ελέγχου από τον χρήστη γραφτεί στην προέλευση δεδομένων. Η συνδεμένη μακροεντολή μπορεί, π.χ., να αποτρέψει αυτήν την ενέργεια επιστρέφοντας FALSE.

Μετά την ενημέρωση

Το συμβάν After update (μετά την ενημέρωση) συμβαίνει αφού το αλλαγμένο περιεχόμενο του στοιχείου ελέγχου έχει γραφτεί στην προέλευση δεδομένων.

Πριν την επαναφορά

Το συμβάν Prior to reset συμβαίνει πριν την επαναφορά φόρμας.Επιστρέφοντας True εγκρίνει την επαναφορά, επιστρέφοντας False ακυρώνει τη λειτουργία.

Μία φόρμα επαναφέρεται όταν ικανοποιείται μία από τις παρακάτω συνθήκες:

  1. Ο χρήστης πιέζει ένα κουμπί (HTML) το οποίο καθορίζεται ως κουμπί επαναφοράς.

  2. Μια νέα και καινούργια εγγραφή δημιουργείται μέσα σε μια φόρμα που είναι συνδεδεμένη με την προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, στη τελευταία εγγραφή, το κουμπί Επόμενη Εγγραφή μπορεί να πατηθεί.

Μετά την επαναφορά

Το συμβάν After resetting (μετά την επαναφορά) συμβαίνει αφού έχει επαναφερθεί μια φόρμα.

Πριν την υποβολή

Το συμβάν Before submitting συμβαίνει πριν σταλούν τα δεδομένα φόρμας. Επιστρέφοντας True εγκρίνει την υποβολή, το False το σταματά.

Συμπλήρωση παραμέτρων

Το συμβάν Fill parameters (συμπλήρωση παραμέτρων) συμβαίνει όταν η προς φόρτωση φόρμα έχει παραμέτρους που πρέπει να συμπληρωθούν. Παραδείγματος χάρη, η προέλευση δεδομένων της φόρμας να έχει την επόμενη εντολή SQL:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Εδώ: όνομα είναι μια παράμετρος που πρέπει να συμπληρωθεί κατά τη φόρτωση. Η παράμετρος συμπληρώνεται αυτόματα από τη γονική φόρμα, εάν είναι δυνατό. Εάν η παράμετρος δεν μπορεί να συμπληρωθεί, αυτό το συμβάν καλείται και μια συνδεμένη μακροεντολή μπορεί να συμπληρώσει την παράμετρο. Επιστρέφει True όταν η εκτέλεση της παραμετροποιημένης πρότασης πρέπει να συνεχίσει, αλλιώς False

Συμβάντα με δικαίωμα άρνησης

tip

Οι μακροεντολές μπορούν να διακόψουν την εκτέλεση συμβάντος, όταν επιστρέφουν μια τιμή Μπουλ: η True επιτρέπει την εκτέλεση του συμβάντος να συνεχίσει και η False σταματά την εκτέλεση του συμβάντος.


Τα παρακάτω συμβάντα μπορούν να διακοπούν επιστρέφοντας False:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!