Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει διάλογο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου

Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου


note

Μπορείτε να καλέσετε μόνο τον διάλογο Ιδιότητες όταν μόνο είστε σε κατάσταση σχεδίασης με επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου.


Αν εισαγάγετε δεδομένα στον διάλογο Ιδιότητες, σημειώστε, ότι υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πολλών γραμμών για συγκεκριμένα αναπτυσσόμενα πεδία συνδυασμού. Αυτό αφορά όλα τα πεδία στα οποία μπορεί να εισαχθεί μία πρόταση SQL, όπως επίσης για τις ιδιότητες των πεδίων κειμένου ή ετικετών. Μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα πεδία και να εισαγάγετε κείμενο στην ανοιχτή λίστα. Υπάρχουν τα παρακάτω σχετικά πλήκτρα συντόμευσης:

Πλήκτρα

Εφέ

+κάτω βέλος:

Ανοίγει το σύνθετο πλαίσιο.

+πάνω βέλος:

Κλείνει το σύνθετο πλαίσιο.

Shift+Enter

Εισαγωγή νέας γραμμής.

Πάνω βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην προηγούμενη γραμμή.

Κάτω βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην επόμενη γραμμή.

Enter

Ολοκληρώνει την εισαγωγή στο πεδίο και τοποθετεί τον δρομέα στο επόμενο πεδίο.


Όπως και με τα πλαίσια καταλόγων ή τα σύνθετα πλαίσια, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τον κατάλογο πατώντας με το ποντίκι στο βέλος που βρίσκεται στο δεξιό άκρο του πεδίου. Ωστόσο, η εισαγωγή εδώ μπορεί να γίνει είτε στον ανοιχτό κατάλογο είτε στο επάνω πεδίο κειμένου. Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιότητες για τις οποίες αναμένεται απεικόνιση καταλόγου, π.χ., η ιδιότητα "List Entries (Εγγραφές καταλόγων)", η οποία μπορεί να καθοριστεί για τα πεδία στοιχείων ελέγχου του List Box (πλαίσιο καταλόγου) και Combo Box (σύνθετο πλαίσιο). Εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τις καταχωρήσεις όταν το πεδίο είναι ανοιχτό.

Γενικά

Αυτή η καρτέλα Γενικά σας επιτρέπει να ορίσετε τις γενικές ιδιότητες ενός στοιχείου ελέγχου φόρμας. Αυτές οι ιδιότητες διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο στοιχείου ελέγχου. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω ιδιότητες για κάθε στοιχείο ελέγχου.

Δεδομένα

Η σελίδα καρτέλαςΔεδομένα σας επιτρέπει να αποδώσετε μια προέλευση δεδομένων στο επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου.

Γεγονότα

Στην σελίδα καρτέλας Συμβάντα μπορείτε να συνδέσετε μακροεντολές σε συμβάντα που συμβαίνουν στα στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Δεδομένα (για έγγραφα φόρμας XML)

Η σελίδα καρτέλας Δεδομένα του διαλόγου Ιδιότητες για έγγραφο φόρμας XML προσφέρει κάποιες ρυθμίσεις φόρμας XML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!