Ειδικές Συμβουλές για τα Στοιχεία ελέγχου Πίνακα

Μπορείτε να ορίσετε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα για να εμφανίσετε τις εγγραφές όπως θέλετε. Με άλλα λόγια, μπορείτε να καθορίσετε πεδία δεδομένων για εμφάνιση ή επεξεργασία δεδομένων όπως σε μία φόρμα βάσεων δεδομένων.

Τα ακόλουθα πεδία είναι πιθανά σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα: κείμενο, ημερομηνία, χρόνος και πεδίο νομίσματος, αριθμητικό πεδίο, πεδίο μοτίβου, πεδίο σήμανσης και πεδίο συνδυασμού. Στην περίπτωση των συνδυασμένων πεδίων ημερομηνία/χρόνος, δημιουργούνται αυτόματα δύο στήλες.

Ο αριθμός των επιλεγμένων γραμμών, αν υπάρχουν, βρίσκεται σε παρενθέσεις, μετά το συνολικό αριθμό εγγραφών.

Για να εισαγάγετε στήλες σε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα, κάντε κλικ στην κεφαλίδα και εμφανίστε το μενού περιβάλλοντος. Εδώ, είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω εντολών:

Εισαγωγή στήλης

Καλεί ένα υπομενού για να επιλέξετε ένα πεδίο δεδομένων, το οποίο θα εισαχθεί στο πεδίο ελέγχου πίνακα.

Προσαρμόστε τον πεδίο ελέγχου πίνακα χρησιμοποιώντας τη μετακίνηση και απόθεση: Ανοίξτε τον εξυπηρετητή της βάσης προέλευσης δεδομένων και σύρετε τα επιθυμητά πεδία έξω από τον εξυπηρετητή της βάσης προέλευσης δεδομένων και μέσα στις κεφαλίδες των στηλών του πεδίου ελέγχου πίνακα. Δημιουργείται μία προδιαμορφωμένη στήλη.

Αντικατάσταση με

Ανοίγει ένα υπομενού για να επιλέξετε ένα πεδίο δεδομένων που θα αντικαταστήσει το επιλεγμένο πεδίο δεδομένων στο πεδίο ελέγχου πίνακα.

Διαγραφή στήλης

Διαγράφει την τρέχουσα επιλεγμένη στήλη.

Στήλη

Ανοίγει το παράθυρο ιδιοτήτων της επιλεγμένης στήλης.

Απόκρυψη στηλών

Κρύβει την επιλεγμένη στήλη.Οι ιδιότητές της δεν αλλάζουν.

Εμφάνιση στηλών

Καλεί ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανιστούν ξανά. Για να εμφανίσετε μόνο μία στήλη, πατήστε το όνομα της στήλης. Βλέπετε μόνο τις 16 πρώτες κρυφές στήλες. Εάν υπάρχουν περισσότερες κρυφές στήλες, επιλέξτε την εντολή περισσότερα για να καλέσετε τον διάλογο Εμφάνιση στηλών.

Περισσότερα

Ανοίγει τον διάλογο Εμφάνιση Στηλών.

Στον διάλογο Εμφάνιση στηλών μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανιστούν. Κρατήστε πατημένο το Shift ή τα πλήκτρα για να επιλέξετε πολλαπλές καταχωρίσεις.

Όλες

Επιλέξτε Όλες εάν θέλετε να εμφανιστούν όλες οι στήλες.

Στοιχείο ελέγχου μόνο πληκτρολογίου Στοιχεία ελέγχου πίνακα

Εάν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο μόνο για να περάσετε τα στοιχεία ελέγχου στο έγγραφό σας, θα βρείτε μία διαφορά από τους άλλους τύπους στοιχείων ελέγχου: το πλήκτρο Tab δεν μετακινεί τον δρομέα στο επόμενο στοιχείο ελέγχου, αλλά μετακινείται στην επόμενη στήλη μέσα στο στοιχείο ελέγχου του πίνακα. Πατήστε +Tab για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο ελέγχου, ή πατήστε Shift++Tab για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου.

Για να εισέλθετε στην ειδική κατάσταση επεξεργασίας μόνο με το πληκτρολόγιο για τα Στοιχεία ελέγχου πίνακα:

Το έγγραφο φόρμας πρέπει να είναι σε κατάσταση σχεδίασης.

  1. Πατήστε +F6 για να επιλέξετε το έγγραφο.

  2. Πατήστε Shift+F4 για να επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ελέγχου. Εάν το στοιχείο ελέγχου πίνακα δεν είναι το πρώτο στοιχείο, πατήστε Tab μέχρι να το επιλέξετε.

  3. Πατήστε Enter για να μπείτε στην κατάσταση επεξεργασίας. Οι λαβές εμφανίζονται πιο μακριά από τα όρια του στοιχείου ελέγχου.

  4. Στην κατάσταση επεξεργασίας, μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος κατάστασης επεξεργασίας, πατώντας Shift+F10.

  5. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε στήλες, πατήστε Shift+διάστημα για να εισέλθετε στην κατάσταση επεξεργασίας στήλης. Τώρα, μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά των στηλών με τα πλήκτρα +βέλος. Το πλήκτρο διαγραφή διαγράφει την τρέχουσα στήλη.

  6. Πατήστε το πλήκτρο διαφυγή για να βγείτε από την κατάσταση επεξεργασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!