Ειδικές Συμβουλές για Πεδία Ημερομηνίας

Όταν εισάγετε ένα έτος χρησιμοποιώντας δύο ψηφία, η ανάλογη τιμή τεσσάρων ψηφίων καθορίζεται από μια ρύθμιση στο - LibreOffice - Γενικά. Παραδείγματος χάρη, εάν το 1935 ορίζεται ως η κατώτερη τιμή ορίου και εισάγετε 34 ως τιμή ημερομηνίας, τότε το αποτέλεσμα είναι 2034 αντί για 1934.

Η προκαθορισμένη οριακή τιμή θα αποθηκευτεί για κάθε έγγραφο.

Στο LibreOffice, τα έτη δηλώνονται με τέσσερα ψηφία, έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ 1/1/99 και 1/1/01 να είναι δύο χρόνια. Αυτή η ρύθμιση Έτος (δύο ψηφία) επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει το έτος για το οποίο προστίθενται ημερομηνίες δύο ψηφίων στο 2000. Για παράδειγμα, αν εισάγετε την ημερομηνία 1/1/30 ή μεταγενέστερη, η είσοδος "1/1/20" αναγνωρίζετε ως 1/1/2020 αντί 1/1/1920.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!