Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Η γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή το υπομενού περιέχουν εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργήσετε διαδραστική φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων ή το υπομενού για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε φόρμα σε έγγραφο κειμένου, σχεδίου, υπολογιστικού φύλλου, παρουσίασης, ή HTML, π.χ. πλήκτρο που εκτελεί μακροεντολή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Στοιχεία ελέγχου φόρμας.

Εικονίδιο στην γραμμή εργαλείωνΕισαγωγή (Πιθανό να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε αυτό το αρχικά μη-ορατό εικονίδιο):

Εικονίδιο επιλογής

Στοιχεία ελέγχου φόρμας


note

Τα Έγγραφα φόρμας XML (XForms) χρησιμοποιούν τα ίδια πεδία ελέγχου.


Για να δημιουργήσετε μία φόρμα, ανοίξτε ένα έγγραφο και χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων ελέγχου φόρμας για να προσθέσετε και να ορίσετε τα πεδία ελέγχου φόρμας. Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη φόρμα με μία βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία ελέγχου για να ελέγξετε μία βάση δεδομένων.

Όταν δημιουργείτε μία φόρμα σε ένα έγγραφο HTML, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να στείλετε δεδομένα μέσω του Διαδικτύου.

Για να προσθέσετε ένα πεδίο ελέγχου σε ένα έγγραφο

  1. Στην γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο των στοιχείου ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

  2. Έπειτα πατήστε στο έγγραφο και σύρτε για να δημιουργήσετε το στοιχείο ελέγχου.

    tip

    Για να δημιουργήσετε ένα τετράγωνο στοιχείο ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε.


tip

Για να προσθέσετε ένα πεδίο από τον κατάλογο πεδίων ενός πίνακα ή ερωτήματος σε φόρμα, σύρτε ένα κελί στη φόρμα. Σε έγγραφο κειμένου, μπορείτε επίσης να σύρετε κεφαλίδα στήλης για να προσθέσετε πεδίο σε φόρμα. Για να συμπεριλάβετε ετικέτα για το πεδίο, κρατήστε πατημένο το +Shift όταν μεταφέρετε κεφαλίδα στήλης.


Τροποποίηση πεδίου δλέγχου

  1. Δεξιοπατήστε το στοιχείο ελέγχου και επιλέξτε Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου. Ανοίγει ένας διάλογος όπου μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου.

  2. Για να ορίσετε πλήκτρο επιτάχυνσης για στοιχείο ελέγχου, προσθέστε μία περισπωμένη (~) μπροστά από τον χαρακτήρα στην ετικέτα του σοιχείου ελέγχου.

  3. Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε στοιχεία ελέγχου από ένα έγγραφο σε ένα άλλο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψτε και επικολλήσετε στοιχεία ελέγχου ανάμεσα σε δύο έγγραφα. Όταν εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου από ένα άλλο έγγραφο, το LibreOffice αναλύει τα δεδομένα προέλευσης, τον τύπο και τις ιδιότητες του περιεχομένου των στοιχείων ελέγχου, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να εισαχθούν στη σωστή θέση της λογικής δομής του εγγράφου προορισμού. Ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο εμφανίζει, για παράδειγμα, περιεχόμενα από το βιβλίο διευθύνσεων, θα εξακολουθεί να εμφανίζει τα ίδια περιεχόμενα του βιβλίου διευθύνσεων και μετά την αντιγραφή τους στο έγγραφο προορισμού. Μπορείτε να δείτε αυτές τις ιδιότητες στην καρτέλα διαλόγου Δεδομένατου Ιδιότητες φόρμας.

Επιλογή

Εικονίδιο επιλογής

Το εικονίδιο αυτό αλλάζει το δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση επιλογής ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία. Η επιλεγμένη λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τα στοιχεία ελέγχου της τρέχουσας φόρμας.

Λειτουργία Σχεδίασης Ναι/Όχι

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατάσταση σχεδίασης. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για γρήγορη αλλαγή μεταξύ της κατάστασης σχεδίασης και της κατάστασης χρήστη. Ενεργοποίηση για επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου φόρμας, απενεργοποίηση για χρήση των στοιχείων ελέγχου της φόρμας.

Εικονίδιο κατάστασης σχεδίασης

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή

Αυτόματοι πιλότοι Ναι/Όχι

Εικονίδιο εναλλαγής οδηγών στοιχείου ελέγχου φόρμας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους αυτόματους πιλότους στοιχείων ελέγχου φόρμας.

Αυτοί οι πιλότοι βοηθούν στην εισαγωγή των ιδιοτήτων των πεδίων λίστας, των πεδίων ελέγχου πίνακα και άλλων στοιχείων ελέγχου.

Σχεδιασμός φόρμας

Εικονίδιο εργαλείων σχεδίασης φόρμας

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχεδιασμός Φόρμας.

Πεδίο ετικέτας

Εικονίδιο πεδίου ετικέτας

Δημιουργεί ένα πεδίο για εμφάνιση κειμένου. Αυτές οι ετικέτες εμφανίζουν μόνο προκαθορισμένο κείμενο. Δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές σε αυτά τα πεδία.

Πλαίσιο κειμένου

Εικονίδιο πλαισίου κειμένου

Δημιουργεί ένα πλαίσιο κειμένου. Τα πλαίσια κειμένου είναι πεδία στα οποία μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο. Σε μια φόρμα, τα πλαίσια κειμένου εμφανίζουν δεδομένα ή επιτρέπουν την εισαγωγή νέων δεδομένων.

Πλαίσιο ελέγχου

Εικονίδιο πλαισίου ελέγχου

Δημιουργεί ένα πεδίο σήμανσης. Τα πεδία σήμανσης επιτρέπουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας σε μία φόρμα.

Κουμπί επιλογών

Εικονίδιο πλήκτρου επιλογής

Δημιουργεί ένα πλήκτρο επιλογών. Τα πλήκτρα επιλογών επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει μία ανάμεσα σε διάφορες επιλογές. Τα πλήκτρα επιλογών με την ίδια λειτουργικότητα λαμβάνουν το ίδιο όνομα (Όνομαιδιότητας). Κανονικά, λαμβάνουν ένα πλαίσιο ομάδας.

Πεδίο λίστας

Εικονίδιο πλαισίου καταλόγου

Δημιουργεί ένα πλαίσιο καταλόγου. Το πλαίσιο καταλόγου επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μιας καταχώρηση από κατάλογο. Αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων και η σύνδεση της βάσης δεδομένων είναι ενεργή, θα εμφανιστεί αυτόματα ο Οδηγός πλαισίου καταλόγου, αφού το πλαίσιο καταλόγου εισαχθεί στο έγγραφο. Αυτός ο οδηγός σας βοηθά στη δημιουργία του πλαισίου καταλόγου.

Πεδίο συνδυασμού

Εικονίδιο σύνθετου πλαισίου

Δημιουργεί ένα σύνθετο πλαίσιο. Ένα σύνθετο πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο καταλόγου με έναν πτυσσόμενο κατάλογο από τον οποίο οι χρήστες επιλέγουν. Μπορείτε να αναθέσετε την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση" στο σύνθετο πλαίσιο έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να εισάγουν άλλες εγγραφές εκτός από αυτές που βρίσκονται στον κατάλογο. Αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μία βάση δεδομένων και η σύνδεση είναι ενεργή, ο Οδηγός σύνθετων πλαισίων θα εμφανιστεί αυτόματα όταν εισάγετε το σύνθετο πλαίσιο στο έγγραφο.

Πεδίο επιλογής

Εικονίδιο πλήκτρου πίεσης

Δημιουργεί ένα πεδίο επιλογής. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μιας εντολής για ένα ορισμένο γεγονός, όπως ένα κλικ του ποντικιού.

Σε αυτά τα κουμπιά μπορείτε να εφαρμόσετε κείμενα ή/και γραφικά.

Γραφικό πεδίο επιλογής

Εικονίδιο πλήκτρου εικόνας

Δημιουργεί ένα κουμπί που παρουσιάζεται ως εικόνα. Εκτός από τη γραφική αναπαράστασή του, ένα κουμπί εικόνας έχει τις ίδιες ιδιότητες με ένα "κανονικό" κουμπί.

Μορφοποιημένο πεδίο

Εικονίδιο μορφοποιημένου πεδίου

Δημιουργεί ένα μορφοποιημένο πεδίο. Το μορφοποιημένο πεδίο είναι ένα πλαίσιο κειμένου όπου μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο μορφοποίησης των δεδομένων εισόδου και εξόδου και τις ισχύουσες περιοριστικές τιμές.

Ένα μορφοποιημένο πεδίο έχει ειδικές ιδιότητες ελέγχου (επιλέξτε Μορφή - Έλεγχος).

Πεδίο ημερομηνίας

Εικονίδιο πεδίου ημερομηνίας

Δημιουργεί ένα πεδίο ημερομηνίας. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, οι τιμές ημερομηνίας είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Εάν αντιστοιχίσετε την ιδιότητα "πτυσσόμενο" στο πεδίο ημερομηνίας, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το ημερολόγιο για να επιλέξει μια ημερομηνία από το πεδίο ημερομηνίας. Αυτό ισχύει επίσης για ένα πεδίο ημερομηνίας μέσα σε πεδίο στοιχείου ελέγχου πίνακα.

tip

Η επεξεργασία των πεδίων ημερομηνίας μπορεί να γίνει εύκολα από το χρήστη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα (Πάνω βέλος) και (Κάτω βέλος). Ανάλογα με τη θέση του δρομέα, η ημέρα, ο μήνας ή το έτος, αυξάνονται ή μειώνονται χρησιμοποιώντας τα βέλη-πλήκτρα.


Συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τα πεδία ημερομηνίας.

Αριθμητικό πεδίο

Εικονίδιο αριθμητικού πεδίου

Δημιουργεί ένα αριθμητικό πεδίο. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, οι αριθμητικές τιμές είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Πλαίσιο ομαδοποίησης

Εικονίδιο πλαισίου ομάδας

Δημιουργεί ένα πλαίσιο που ομαδοποιεί οπτικά αρκετά στοιχεία ελέγχου. Τα πλαίσια ομαδοποίησης σας επιτρέπουν να ομαδοποιήσετε πλήκτρα επιλογών σε ένα πλαίσιο.

Εάν εισάγετε πλαίσιο ομαδοποίησης στο έγγραφο, ανοίγει ο Οδηγός ομαδοποίησης στοιχείων, ο οποίος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα μια ομαδοποίηση επιλογών.

Σημείωση: Όταν μεταφέρετε ένα πλαίσιο ομαδοποίησης πάνω σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου και μετά επιθυμείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος του πλαισίου ομαδοποίησης και να επιλέξετε Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο. Τότε επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ενώ πατάτε .

note

Τα πλαίσια ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο για οπτικό εφέ. Η λειτουργική ομαδοποίηση των πεδίων επιλογών, είναι δυνατή μέσω του καθορισμού ονόματος: στις ιδιότητες Όνομα όλων των πεδίων επιλογών, εισάγετε το ίδιο όνομα για να τα ομαδοποιήσετε.


Πεδίο ώρας

Εικονίδιο πεδίου χρόνου

Δημιουργεί ένα πεδίο ώρας. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, οι τιμές ώρας είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

tip

Η επεξεργασία των πεδίων ώρας μπορεί να γίνει εύκολα από το χρήστη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα (Πάνω βέλος) και (Κάτω βέλος). Ανάλογα με τη θέση του δρομέα, οι ώρες, τα λεπτά ή τα δευτερόλεπτα, αυξάνονται ή μειώνονται χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα-βέλη.


Πεδίο νομίσματος

Εικονίδιο πεδίου νομίσματος

Δημιουργεί ένα πεδίο νομίσματος. Αν η φόρμα συνδέεται με μια βάση δεδομένων, τα περιεχόμενα του πεδίου νομίσματος είναι δυνατό να διατηρηθούν από τη βάση δεδομένων.

Πεδίο Μοτίβου

Εικονίδιο πεδίου μοτίβου

Δημιουργεί ένα πεδίο μοτίβου. Τα πεδία μοτίβου αποτελούνται από μια μάσκα επεξεργασίας και μια μάσκα χαρακτήρων. Η μάσκα επεξεργασίας καθορίζει ποια δεδομένα μπορούν να εισαχθούν. Η μάσκα χαρακτήρων καθορίζει τα περιεχόμενα του πεδίου μοτίβου όταν φορτώνεται η φόρμα.

note

Σημειώστε ότι πεδία μοτίβου δεν εξάγονται σε HTML μορφή.


Έλεγχος Πινάκων

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου πίνακα

Δημιουργεί ένα στοιχείο ελέγχου πίνακα για να εμφανίσει έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο ελέγχου πίνακα, εμφανίζεται ο Οδηγός στοιχείων πίνακα.

Ειδικές πληροφορίες για τα Αντικείμενα Ελέγχου Πινάκων.

Γραμμή περιήγησης

Εικονίδιο γραμμής πλοήγησης

Δημιουργεί γραμμή Πλοήγησης.

Η γραμμή πλοήγησης σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στις εγγραφές μιας βάσης ή φόρμας βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου αυτής γραμμής πλοήγησης δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν τα στοιχεία ελέγχου στην προεπιλεγμένη γραμμή πλοήγησης στο LibreOffice.

Γραφικό πεδίο ελέγχου

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου εικόνας

Δημιουργεί ένα γραφικό πεδίο ελέγχου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να εισάγετε εικόνες από μια βάση δεδομένων. Στο έγγραφο φόρμας, κάντε διπλό-κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία ελέγχου για να ανοίξετε το διάλογο Εισαγωγή Γραφικού και να εισάγετε μια εικόνα. Υπάρχει επίσης ένα μενού περιβάλλοντος (όχι σε κατάσταση σχεδιασμού) με εντολές εισαγωγής και διαγραφής εικόνας.

Οι εικόνες μιας βάσης δεδομένων είναι δυνατό να εμφανιστούν σε μια φόρμα καθώς και να εισαχθούν νέα γραφικά στη βάση δεδομένων, εφόσον το γραφικό δεν διαθέτει προστασία εγγραφής. Το πεδίο ελέγχου πρέπει να αναφέρεται σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων του τύπου της εικόνας. Επομένως, καταχωρίστε το πεδίο δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου Ιδιότητες, της καρτέλας Δεδομένα.

Επιλογή αρχείου

Εικονίδιο επιλογής αρχείου

Δημιουργεί ένα κουμπί που επιτρέπει την επιλογή αρχείου.

Κουμπί περιστροφής

Εικονίδιο πλήκτρου αυξομείωσης

Δημιουργεί ένα κουμπί περιστροφής.

Αν προσθέσετε ένα κουμπί περιστροφής σε ένα λογιστικό φύλλο στο Calc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Δεδομένα για να δημιουργήσετε μία σύνδεση διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα στο κουμπί περιστροφής και ένα κελί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν αλλάζετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, να ενημερώνονται τα περιεχόμενα του πεδίου περιστροφής. Αντίστοιχα, αν αλλάξετε την τιμή του πεδίου περιστροφής, τα περιεχόμενα του κελιού ενημερώνονται.

Γραμμή κύλισης

Εικονίδιο γραμμής κύλισης

Δημιουργεί μία γραμμή κύλισης.

Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες για μία γραμμή κύλισης:

Όνομα UI

Σημασιολογία

Ελάχιστη τιμή κύλισης

Ορίζει το ελάχιστο ύψος ή το ελάχιστο πλάτος μιας γραμμής κύλισης.

Μέγιστη τιμή κύλισης

Ορίζει το μέγιστο ύψος ή το μέγιστο πλάτος μιας γραμμής κύλισης.

Προκαθορισμένη τιμή κύλισης

Ορίζει τη προεπιλεγμένη τιμή μιας γραμμής κύλισης,η οποία χρησιμοποιείται όταν επαναφέρεται η φόρμα.

Προσανατολισμός

Ορίζει τον προσανατολισμό της γραμμής κύλισης, δηλαδή, οριζόντιος ή κατακόρυφος.

Μικρή αλλαγή

Ορίζει το ελάχιστο ποσό κύλισης της γραμμής κύλισης, για παράδειγμα, αν κάνετε κλικ σε ένα βέλος.

Μεγάλη αλλαγή

Ορίζει το ποσό κύλισης μεγάλου βήματος της γραμμής κύλισης, για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ ανάμεσα στη μπάρα και το βέλος.

Καθυστέρηση

Ορίζει τη καθυστέρηση σε ms ανάμεσα σε γεγονότα εφαρμογής της γραμμής κύλισης. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση που προκαλείται όταν κάνετε κλικ ένα βέλος της μπάρας κύλισης και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού.

Σύμβολο χρώματος

Ορίζει το χρώμα του βέλους της γραμμής κύλισης.

Ορατό Μέγεθος

Ορίζει το μέγεθος της γραμμής κύλισης σε "μονάδες τιμής". Παραδείγματος χάρη, μια τιμή ("μέγιστη τιμή κύλισης" μείον "ελάχιστη τιμή κύλισης") / 2 έχει ως αποτέλεσμα η μικρογραφία της γραμμής κύλισης να καταλαμβάνει το μισό της γραμμής κύλισης.

Για να κάνετε το πλάτος της γραμμής κύλισης ίσο με το ύψος της, ορίστε το ορατό μέγεθος σε μηδέν.


Σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα σελίδας Δεδομένα για να δημιουργήσετε αμφίδρομους συνδέσμους μεταξύ μιας γραμμής κύλισης και ενός κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!