Εμφάνιση λειτουργιών σχεδίασης

Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη γραμμή Σχεδίαση, όπου μπορείτε να προσθέσετε σχήματα, γραμμές, κείμενο και υπομνήματα στο τρέχον έγγραφο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την γραμμή εργαλείων Σχεδίαση των εγγράφων του Writer και του Calc χρησιμοποιώντας ένα εικονίδιο στη βασική γραμμή εργαλείων.

Εικονίδιο

Εμφάνιση λειτουργιών σχεδίασης

tip

Μπορείτε να αλλάξετε ποια πλήκτρα είναι ορατά στις γραμμές εργαλείων. Δεξιοπατήστε μια γραμμή εργαλείων για να προσπελάσετε την εντολή Ορατά πλήκτρα.


Επιλογή

Εικονίδιο

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο. Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, πατήστε στο αντικείμενο με το βέλος. Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα αντικείμενα, σύρετε ένα πλαίσιο επιλογής γύρω από τα αντικείμενα. Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο στην επιλογή, πατήστε Shift και έπειτα πατήστε στο αντικείμενο.

Γραμμή

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που μπορείτε να σύρετε μέσα στο τρέχον έγγραφο. Για να στρέψετε τη γραμμή κατά 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε.

tip

Για να εισάγετε κείμενο σε μια γραμμή, διπλοπατήσετε στη γραμμή και πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας. Η κατεύθυνση του κειμένου συμφωνεί με την κατεύθυνση που επιλέξατε να σχεδιάσετε τη γραμμή. Για να αποκρύψετε τη γραμμή, επιλέξτε Μη ορατά στο πεδίο Τεχνοτροπία γραμμής στη γραμμή Ιδιότητες αντικειμένων σχεδίασης.


Ορθογώνιο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα ορθογώνιο στο τρέχον έγγραφο που μεταφέρετε. Πατήστε όπου θέλετε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου και σύρτε την μέχρι το μέγεθος που θέλετε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Έλλειψη

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια έλλειψη που μπορείτε να σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Πατήστε εκεί που θέλετε να σχεδιάσετε την καμπύλη και σύρετε στο μέγεθος που θέλετε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε.

Πολύγωνο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή αποτελούμενη από μια σειρά από ευθύγραμμα τμήματα. Σύρετε για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα, κάντε κλικ για να ορίσετε το σημείο τερματισμού του τμήματος και έπειτα σύρετε για να σχεδιάσετε ένα νέο ευθύγραμμο τμήμα. Κάντε διπλό κλικ για να τελειώσετε τη σχεδίαση της γραμμής. Για να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα, κάντε διπλό κλικ στο σημείο αρχής της γραμμής.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σχεδιάζετε πολύγωνο για να τοποθετήσετε νέα σημεία υπό γωνίες 45 μοιρών.

Η κατάσταση Επεξεργασία σημείων σας επιτρέπει να αλλάζετε διαδραστικά τα μεμονωμένα σημεία του πολυγώνου.

Καμπύλη

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια ομαλή καμπύλη Μπεζιέ. Πατήστε εκεί που θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρτε, απελευθερώστε και μετά μετακινήστε τον δείκτη όπου θέλετε να τελειώνει η καμπύλη και πατήστε. Μετακινήστε τον δείκτη και ξαναπατήστε για να προσθέσετε ευθύγραμμο τμήμα στην καμπύλη. Διπλοπατήστε για να τελειώσετε τη σχεδίαση της καμπύλης. Για να δημιουργήσετε κλειστό σχήμα, διπλοπατήστε στο αρχικό σημείο της καμπύλης. Το τόξο της καμπύλης καθορίζεται από την απόσταση που σέρνετε.

Γραμμή ελεύθερης σχεδίασης

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια ελεύθερη μορφή γραμμής εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να τελειώσετε τη γραμμή, ελευθερώστε το πλήκτρο ποντικιού. Για σχεδίαση κλειστού σχήματος, ελευθερώστε το πλήκτρο ποντικιού κοντά στο αρχικό σημείο της γραμμής.

Τόξο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα τόξο στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο, σύρετε μια έλλειψη στο μέγεθος που θέλετε και έπειτα πατήστε για να ορίσετε το αρχικό σημείο του τόξου. Μετακινήστε τον δείκτη σας εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε το τελικό σημείο και πατήστε. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε στην έλλειψη. Για να σχεδιάσετε ένα τόξο που βασίζεται σε κύκλο, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε.

Τομέας έλλειψης

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα γεμάτο σχήμα που ορίζεται από το τόξο μιας έλλειψης και δυο γραμμές ακτίνων στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε ένα κομμάτι έλλειψης, σύρετε μια έλλειψη στο μέγεθος που θέλετε και έπειτα πατήστε για να ορίσετε την πρώτη γραμμή ακτίνας. Μετακινήστε τον δείκτη σας εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε τη δεύτερη γραμμή ακτίνας και πατήστε. Δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε στην έλλειψη. Για να σχεδιάσετε ένα τμήμα κύκλου, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε.

Τμήμα κύκλου

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα γεμάτο σχήμα που προσδιορίζεται από το τόξο κύκλου και μία γραμμή διαμέτρου στο τρέχον έγγραφο. Για να σχεδιάσετε έναν κυκλικό τομέα, σύρτε έναν κύκλο στο μέγεθος που θέλετε και ύστερα πατήστε για να καθορίσετε το σημείο έναρξης της γραμμής διαμέτρου. Μετακινήστε τον δείκτη σας στην θέση που θέλετε να τοποθετήσετε το τελικό σημείο της διαμέτρου και πατήστε. Δεν χρειάζεται να πατήσετε στον κύκλο. Για να σχεδιάσετε έναν ελλειπτικό τομέα, κρατήστε πατημένο το Shift κατά τη μεταφορά.

Πλαίσιο κειμένου

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Περιστρέψτε το πλαίσιο κειμένου για να περιστραφεί το κείμενο.

Κινούμενο κείμενο

Εικονίδιο

Εισάγει κινούμενο κείμενο με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο.

Υπομνήματα

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή που τελειώνει σε ένα ορθογώνιο υπόμνημα με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου από εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε μία άκρη του υπομνήματος για να αλλάξετε το μέγεθός του. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ στην άκρη του υπομνήματος και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας. Για να αλλάξετε ένα ορθογώνιο υπόμνημα σε ένα στρογγυλό, σύρετε την άκρη της μεγαλύτερης γωνίας όταν ο δείκτης αλλάζει σε χεράκι.

Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Αστέρια και λάβαρα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Αστέρια και Λάβαρα από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

Σημεία

Σας επιτρέπει την επεξεργασία σημείων στο σχέδιο σας.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Στη γραμμή Fontwork, πατήστε

Εικονίδιο Fontwork

Συλλογή Fontwork

Από αρχείο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Εξώθηση ναι/όχι

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα εφέ 3Δ για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Κατακόρυφα υπομνήματα

Εικονίδιο

Σχεδιάζει μια γραμμή που τελειώνει σε ένα ορθογώνιο υπόμνημα με κάθετη κατεύθυνση κειμένου από εκεί που σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε μία άκρη του υπομνήματος για να αλλάξετε το μέγεθός του. Για να προσθέσετε κείμενο κάντε κλικ στην άκρη της επιγραφής και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Διαθέσιμο μονάχα όταν η υποστήριξη Ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη.

Κατακόρυφο κείμενο

Εικονίδιο

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με κάθετη κατεύθυνση κειμένου όπου κάνετε κλικ ή σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το δείκτη εκεί που θέλετε να προσθέσετε κείμενο, σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Διαθέσιμο μονάχα όταν η υποστήριξη Ασιατικής γλώσσας είναι ενεργοποιημένη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!