Δεδομένα (για έγγραφα φόρμας XML)

Η σελίδα καρτέλας Δεδομένα του διαλόγου Ιδιότητες για έγγραφο φόρμας XML προσφέρει κάποιες ρυθμίσεις φόρμας XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου σε έγγραφο Φόρμα XML, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας εγγράφου Φόρμας , πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Δεδομένα.


Οι πιθανές ρυθμίσεις της σελίδας καρτέλας Δεδομένα ενός στοιχείου ελέγχου εξαρτώνται από το σχετικό στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε μόνο να δείτε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το τρέχον στοιχείο ελέγχου και το περιβάλλον. Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα:

Μοντέλο δεδομένων XML

Επιλέξτε ένα μοντέλο από τη λίστα των μοντέλων για το τρέχον έγγραφο.

Διασύνδεση

Επιλέξτε ή εισάγετε το όνομα μιας διασύνδεσης. Επιλέγοντας το όνομα μιας υπάρχουσας διασύνδεσης την συνδέετε με το πεδίο ελέγχου φόρμας. Εισάγοντας ένα νέο όνομα δημιουργείτε μια νέα διασύνδεση και την συνδέετε με το πεδίο ελέγχου φόρμας.

Έκφραση διασύνδεσης

Εισάγετε τον κόμβο DOM στον οποίο πρόκειται να αντιστοιχίσετε το μοντέλο ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο ... για έναν διάλογο που θα εισάγει την έκφραση XPath.

Απαιτείται

Ορίζει αν το αντικείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο XForm.

Σχετικό

Δηλώνει το αντικείμενο ως σχετικό.

Μόνο για ανάγνωση

Δηλώνει το αντικείμενο μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμός

Δηλώνει το αντικείμενο ως περιορισμένο.

Υπολογισμός

Δηλώνει ότι το αντικείμενο έχει υπολογιστεί.

Τύπος δεδομένων

Εισάγετε ένα τύπο δεδομένων έναντι στον οποίο πρέπει να αξιολογηθεί το στοιχείο ελέγχου.

x

Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων ορισμένο από τον χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί για να τον διαγράψετε.

+

Κάντε κλικ στο κουμπί για να ανοίξετε ένα διάλογο, ώστε να βάλετε το όνομα του νέου τύπου δεδομένων ορισμένο από το χρήστη. Ο νέος τύπος δεδομένων κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά από τον επιλεγμένο τύπο δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Ακολουθεί μια λίστα με όλα τα χαρακτηριστικά που είναι έγκυρα για τους τύπους δεδομένων. Μερικά χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο για ορισμένους τύπους δεδομένων.


Κενά

Ορίζει πόσα κενά διαστήματα πρόκειται να επεξεργαστούν όταν μια συμβολοσειρά του τρέχοντος τύπου δεδομένων επεξεργάζεται. Πιθανές τιμές είναι "Διατήρηση", "Αντικατάσταση" και "Σύμπτυξη". Η σημασιολογία ακολουθεί τον ορισμό στο https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Μοτίβο

Ορίζει ένα κανονικό πρότυπο έκφρασης. Οι επικυρωμένες συμβολοσειρές ως προς τον τύπο δεδομένων πρέπει να συμφωνούν με αυτό το μοτίβο για να είναι έγκυρες. Η σύνταξη του τύπου δεδομένων XSD για κανονικές εκφράσεις είναι διαφορετική από την σύνταξη κανονικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται αλλού στο LibreOffice, παραδείγματος χάρη στο διάλογο Εύρεση & Αντικατάσταση.

Ψηφία (συνολικά)

Ορίζει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που μπορούν να έχουν οι τιμές του δεκαδικού τύπου δεδομένων.

Ψηφία (κλάσμα)

Ορίζει τον μέγιστο αριθμό κλασματικών ψηφίων που μπορούν να έχουν οι τιμές του δεκαδικού τύπου δεδομένων.

Μέγιστο (συμπεριλαμβάνεται)

Ορίζει ένα ανώτατο όριο για τιμές.

Μέγιστο (αποκλειστικό)

Προσδιορίζει ένα αποκλειστικό άνω φράγμα για τις τιμές.

Ελάχιστο (μη αποκλειστικό)

Προσδιορίζει ένα μη αποκλειστικό κάτω φράγμα για τις τιμές.

Ελάχιστο (αποκλειστικό)

Προσδιορίζει ένα αποκλειστικό κάτω φράγμα για τις τιμές.

Μήκος

Προσδιορίζει τον αριθμό χαρακτήρων για μία ακολουθία χαρακτήρων.

Μήκος (τουλάχιστον)

Προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων για μία ακολουθία χαρακτήρων.

Μήκος (το πολύ)

Προσδιορίζει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για μία ακολουθία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!