Χώροι ονομάτων φόρμας

Χρησιμοποιήστε αυτό το διάλογο για να οργανώσετε τους χώρους ονομάτων. Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το διάλογο μέσω του διαλόγου Προσθήκης Συνθήκης του Περιηγητή δεδομένων.

Χώροι ονομάτων

Εμφανίζει σε λίστα τους ορισμένους χώρους ονομάτων για τη φόρμα.

Προσθήκη

Προσθέτει ένα νέο χώρο ονομάτων στη λίστα.

Χρησιμοποιήστε το διάλογο Προσθήκη χώρου ονομάτων για να εισάγετε το Prefix και το URL.

Επεξεργασία

Επεξεργάζεται τον επιλεγμένο χώρο ονομάτων.

Χρησιμοποιήστε το διάλογο Επεξεργασία χώρων ονομάτων για να επεξεργαστείτε τα Prefix και URL.

Επαναφορά

Διαγράφει τον επιλεγμένο χώρο ονομάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!