Αλλαγή διασύνδεσης δεδομένων

Επεξεργαστείτε την διασύνδεση δεδομένων στο περιηγητή δεδομένων XForms .

Μοντέλο

Επιλέξτε το όνομα ενός μοντέλου XForms.

Λίστα Αντικειμένων

Εμφανίζει την διασύνδεση δεδομένων για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου φόρμας. Για να αλλάξετε την διασύνδεση δεδομένων, επιλέξτε ένα άλλο στοιχείο στη λίστα κάντε κλικ στο OK. Για να προσπελάσετε τις εντολές Προσθήκη και Ιδιότητες για ένα αντικείμενο, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!