Περιηγητής δεδομένων

Ορίζει τη δομή δεδομένων του τρέχοντος XForms εγγράφου.

Όνομα μοντέλου

Επιλέγει το μοντέλο XForms που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μοντέλα

Προσθέτει, μετονομάζει και αφαιρεί μοντέλα XForms.

Προσθήκη

Ανοίγει το διάλογο προσθήκη μοντέλου, όπου μπορείτε να προσθέσετε ένα XForm μοντέλο.

Η ενημέρωση δεδομένων μοντέλου αλλάζει την κατάσταση τροποποίησης του εγγράφου

Όταν ενεργοποιηθεί, η κατάσταση του εγγράφου θα προσδιοριστεί ως "τροποποιήθηκε" όταν αλλάζετε την οποιαδήποτε φόρμα ελέγχου, η οποία συνδέεται με τα όποια δεδομένα του μοντέλου. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, μια τέτοια αλλάγή δεν προσδιορίζει την κατάσταση του εγγράφου ως "τροποποιήθηκε".

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο μοντέλο XForm. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο μοντέλο.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο μοντέλο Xform.

Εμφάνιση λεπτομερειών

Αλλάζει την προβολή σε εμφάνιση ή απόκρυψη λεπτομερειών.

Στιγμιότυπο

Παραθέτει τα στοιχεία που ανήκουν στο τρέχον στιγμιότυπο.

Υποβολές

Παραθέτει τις υποβολές.

Διασυνδέσεις

Παραθέτει τις συνδέσεις με το XForm.

Στιγμιότυπα

Αυτό το κουμπί έχει υποκατάλογους για να προσθέτει, επεξεργάζεται ή να διαγράφει στιγμιότυπα.

Προσθήκη

Ανοίγει διάλογο για να προσθέσετε νέα στιγμιότυπα.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο για να τροποποιήσετε το τρέχον στιγμιότυπο.

Διαγραφή

Διαγράφει το τρέχον στιγμιότυπο. Δε μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο στιγμιότυπο.

Εμφάνιση τύπων δεδομένων

Αλλάζει την προβολή για να δείχνει περισσότερες ή λιγότερες λεπτομέρειες.

Προσθήκη

Ανοίγει έναν διάλογο για να προσθέσετε ένα νέο αντικείμενο (στοιχείο, ιδιότητα, υποβολή, ή διασύνδεση) ως υπο-στοιχείο του τρέχοντος στοιχείου.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο για την επεξεργασία του επιλεγμένου αντικειμένου (στοιχείο, ιδιότητα, υποβολή, ή δεσμός).

Επαναφορά

Διαγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο (στοιχείο, ιδιότητα, υποβολή, ή διασύνδεση).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!