Προεπισκόπηση στον περιηγητή διαδικτύου

Δημιουργεί ένα προσωρινό αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε μορφή HTML, ανοίγει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων του συστήματος και εμφανίζει το αρχείο HTML στο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Προεπισκόπηση στον πλοηγητή ιστού


Το μορφοποιημένο αντίγραφο HTML είναι γραμμένο στον φάκελο προσωρινών αρχείων που μπορείτε να επιλέξετε στο - LibreOffice - Διαδρομές. Όταν εγκαταλείπετε το LibreOffice, το αρχείο HTML θα διαγραφεί.

Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές φίλτρου εξαγωγής HTML επιλέγοντας - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!