Αρχή χρονοσήμανσης

Οι αρχές χρονοσήμανσης (TSA) εκδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένες χρονοσημάνσεις (RFC 3161) που χρησιμοποιούνται προαιρετικά κατά την εξαγωγή υπογεγραμμένων PDF.

Η προσθήκη έμπιστης χρονοσήμανσης σε μια ηλεκτρονική υπογραφή παρέχει μια ψηφιακή σφραγίδα ακεραιότητας δεδομένων και έναν έμπιστο χρόνο και ημερομηνία που η εργασία έλαβε χώρα. Οι αποδέκτες των εγγράφων με έμπιστη χρονοσήμανση μπορούν να επιβεβαιώσουν πότε το έγγραφο υπογράφηκε ψηφιακά ή ηλεκτρονικά, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι το έγγραφο δε μεταβλήθηκε μετά την ημερομηνία που εγγυάται η χρονοσήμανση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Ασφάλεια - TSAs


Κατάλογος αρχών χρονοσήμανσης

Εμφάνιση του καταλόγου των υφιστάμενων TSAs.

Προσθήκη

Ανοίγει τον διάλογο ονόματος για να εισάγετε ένα νέο URL αρχής χρονοσήμανσης.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώριση στον κατάλογο. Η διαγραφή είναι άμεση και δεν εμφανίζεται διάλογος επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!