Ψηφιακή υπογραφή στη γραμμή υπογραφής

Το LibreOffice σας επιτρέπει να υπογράψετε ψηφιακά στη γραμμή υπογραφής του εγγράφου σας.

Υπογράφοντας σε γραμμή υπογραφής, το LibreOffice συμπληρώνει τη γραμμή με το όνομα του υπογράφοντα, προσθέτει τις πληροφορίες εκδότη του ψηφιακού πιστοποιητικού και εισάγει, προαιρετικά, την ημερομηνία υπογραφής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού περιβάλλοντος του γραφικού αντικειμένου γραμμή υπογραφής. Επιλέξτε Υπογραφή γραμμής υπογραφής.


Το όνομά σας

Εισάγετε το όνομά σας ως υπογράφων το έγγραφο. Το όνομά σας θα εισαχθεί πάνω από την οριζόντια γραμμή υπογραφής.

Πιστοποιητικό

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής πιστοποιητικού για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου επιλογής πιστοποιητικού, όπου είναι καταχωρισμένα τα πιστοποιητικά σας. Επιλέξτε το κατάλληλο πιστοποιητικό υπογραφής του εγγράφου.

note

Οι πληροφορίες του εκδότη του πιστοποιητικού εισάγονται στο τέλος του αντικειμένου της γραμμής υπογραφής.


Οδηγίες από τον δημιουργό του εγγράφου

Αυτή η περιοχή εμφανίζει τις εισαγόμενες οδηγίες από τον δημιουργό του εγγράφου, κατά την προσθήκη της γραμμής υπογραφής.

Προσθήκη σχολίων

Εισάγετε σχόλια για την υπογραφή. Τα σχόλια εμφανίζονται στο πεδίο Περιγραφή του πιστοποιητικού.

note

Εάν ενεργοποιηθεί, τότε δημιουργείται η γραμμή υπογραφής, εισάγεται η ημερομηνία υπογραφής πάνω δεξιά από το αντικείμενο γραμμής υπογραφής.


Υπογεγραμμένη γραμμή υπογραφής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!