Υπογραφή υφιστάμενων αρχείων PDF

Το LibreOffice μπορεί να υπογράψει ένα υφιστάμενο έγγραφο PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Υπογραφή υφιστάμενου PDF.


Το αρχείο ανοίγει στο LibreOffice Draw σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση.

Υπογράψτε το έγγραφο PDF ως συνήθως.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!