Υπογραφή υπάρχοντος PDF

Το LibreOffice μπορεί να υπογράψει ένα υφιστάμενο έγγραφο PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Υπογραφή υφιστάμενου PDF.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Υπογραφή του υπάρχοντος PDF.

Στο μενού Αρχείο της καρτέλας Αρχείο, επιλέξτε Υπογραφή υπάρχοντος PDF.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Υπογραφή υπάρχοντος PDF

Υπογραφή υπάρχοντος PDF


Το έγγραφο PDF ανοίγει στο LibreOffice Draw σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.

Υπογράψτε το έγγραφο PDF ως συνήθως.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!