Επιλογή πιστοποιητικού

Επιλέξτε το πιστοποιητικό με το οποίο επιθυμείτε να υπογράψετε ψηφιακά το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά, πατήστε το πλήκτρο Ψηφιακές υπογραφές, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Υπογραφή εγγράφου.


Περί ψηφιακών υπογραφών

Λίστα

Διαλέξτε με ποιο πιστοποιητικό θέλετε να υπογράψετε το τρέχον έγγραφο.

Προβολή πιστοποιητικού

Ανοίγει τον διάλογο Προβολή πιστοποιητικού όπου μπορείτε να εξετάσετε τα επιλεγμένα πιστοποιητικά.

Περιγραφή

Πληκτρολογήστε έναν σκοπό για την υπογραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!