Προειδοποίηση ασφάλειας

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει μία μη υπογεγραμμένη μακροεντολή ή μία υπογεγραμμένη μακροεντολή από μία άγνωστη προέλευση, ανοίγει ο διάλογος Προειδοποίηση ασφάλειας.

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις μακροεντολές. Επιλέξτε LibreOffice - Ασφάλεια στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών για ορισμό των επιλογών.

Προβολή υπογραφής

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να προβάλετε την υπογραφή.

Να εμπιστεύεστε πάντα τις μακροεντολές από αυτή την πηγή

Προσθέτει την τρέχουσα πηγή της μακροεντολής στον κατάλογο των έμπιστων πηγών.

Ενεργοποίηση μακροεντολών

Επιτρέπει να εκτελούνται οι μακροεντολές στο έγγραφο.

Απενεργοποίηση μακροεντολών

Δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν μακροεντολές στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!