Αποστολή ηλ. ταχυδρομείου ως PDF

Να εμφανίζεται η εξαγωγή ως διάλογος PDF, να εξάγεται το τρέχον έγγραφο ως Portable Document Format (PDF) και έπειτα να ανοίγει ένα παράθυρο αποστολής ηλ. ταχυδρομείου με το PDF ως συνημμένο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. αλληλογραφία ως PDF.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!