Διεπαφή χρήστη

Ορίζει τις επιλογές διεπαφής χρήστη εξωτερικού αναγνώστη PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Διεπαφή χρήστη.


Εικόνα διαλόγου επιλογών διεπαφής χρήστη σε εξαγωγή PDF

Επιλογές παραθύρου

Αυξομείωση παραθύρου στην αρχική σελίδα

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζεται σε παράθυρο εμφανίζοντας όλη την αρχική σελίδα.

Κεντράρισμα παραθύρου στην οθόνη

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζεται σε παράθυρο αναγνώστη κεντραρισμένου στην οθόνη.

Άνοιγμα σε κατάσταση πλήρους οθόνης

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζεται σε παράθυρο αναγνώστη πλήρους οθόνης μπροστά από όλα τα άλλα παράθυρα.

Εμφάνιση τίτλου εγγράφου

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζεται με τον τίτλο εγγράφου στη γραμμή τίτλου του αναγνώστη.

Επιλογές διεπαφής χρήστη

Απόκρυψη γραμμής μενού

Επιλέξτε για την απόκρυψη της γραμμής μενού αναγνώστη όταν το έγγραφο είναι ενεργό.

Απόκρυψη γραμμής εργαλείων

Επιλέξτε για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων αναγνώστη όταν το έγγραφο είναι ενεργό.

Απόκρυψη στοιχείων ελέγχου παραθύρου

Επιλέξτε για να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου αναγνώστη, όταν το έγγραφο είναι ενεργό.

Μεταβάσεις

Χρήση εφέ μετάβασης

Επιλέξτε για την εξαγωγή εφέ μετάβασης διαφάνειας σε αντίστοιχα εφέ PDF.

Να συμπτύσσονται οι διαρθρώσεις

Να εμφανίζονται όλα

Να επιλέγεται η εμφάνιση όλων των επιπέδων διάρθρωσης ως σελιδοδεικτών, όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Τα επιπεδα να είναι ορατά

Να επιλέγεται η εμφάνιση των σελιδοδεικτών έως το επιλεγμένο επίπεδο, όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!