Γενική πρόσβαση (PDF/UA)

Δημιουργεί αρχείο PDF με γενική συμβατότητα πρόσβασης που ακολουθεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών PDF/UA (ISO 14289).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά.

έπειτα επιλέξτε Γενική πρόσβαση (PDF/UA).


Η προδιαγραφή καθορίζει την απαιτούμενη δομή και μορφοποίηση ενός εγγράφου και τα γνωρίσματα PDF που ταιριάζουν καλύτερα για πρόσβαση. Αυτή η προδιαγραφή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να παράξει έγγραφα που εκπληρώνουν τις Οδηγίες Πρόσβασης Περιεχομένου Ιστού 2.0 (WCAG 2.0) της W3C.

Η παρούσα υλοποίηση (Ιανουάριος 2020) ελέγχει, εάν πληρούνται τα παρακάτω:

tip

Μπορείτε να σημειώσετε τη συμβατότητα πρόσβασης του εγγράφου πριν την εξαγωγή με Εργαλεία - Σημείωση προσβασιμότητας


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!