Ασφάλεια

Καθορίζει τις επιλογές ασφάλειας του εξαγόμενου αρχείου PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF, καρτέλα Ασφάλεια.


Εικόνα διαλόγου επιλογών ασφάλειας εξαγωγής PDF

Ορισμός κωδικών πρόσβασης

Πατήστε για να ανοίξετε έναν διάλογο, όπου θα εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης.

Μπορείτε να ορίσετε τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης για να προβάλετε το PDF. μπορείτε να εισάγετε προαιρετικό κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στο άτομο που προβάλλει το PDF να το επεξεργαστεί και/ή να εκτυπώσει το έγγραφο.

Εκτύπωση

Δεν επιτρέπεται

Η εκτύπωση του εγγράφου δεν επιτρέπεται.

Χαμηλή ανάλυση (150 dpi)

Το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί μόνο σε χαμηλή ανάλυση (150 dpi). Αυτή η ρύθμιση δεν τηρείται από όλους τους αναγνώστες PDF.

Υψηλή ανάλυση

Το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί σε υψηλή ανάλυση.

Αλλαγές

Δεν επιτρέπονται

Δεν επιτρέπονται αλλαγές του περιεχομένου.

Εισαγωγή, διαγραφή και περιστροφή σελίδων

Επιτρέπονται μόνο εισαγωγή, διαγραφή και περιστροφή σελίδων.

Συμπλήρωση σε πεδία φόρμας

επιτρέπεται μόνο συμπλήρωση σε πεδία φόρμας.

Σχολιασμός, συμπλήρωση σε πεδία φόρμας

Επιτρέπεται μόνο σχολιασμός και συμπλήρωση σε πεδία φόρμας.

Ο,τιδήποτε εκτός από εξαγωγή σελίδων

Επιτρέπονται όλες οι αλλαγές, εκτός από εξαγωγή σελίδων.

Περιεχόμενα

Ενεργοποίηση αντιγραφής περιεχομένου

Επιλέξτε για ενεργοποίηση αντιγραφής του περιεχομένου στο πρόχειρο.

Ενεργοποίηση της πρόσβασης κειμένου για τα εργαλεία προσβασιμότητας

Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση κειμένου για τα εργαλεία προσβασιμότητας.

Γενικά

Αρχική προβολή

Διεπαφή χρήστη

Σύνδεσμοι

Ασφάλεια

Ψηφιακές υπογραφές

Εξαγωγή ως PDF

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!