Σύνδεσμοι

Καθορίστε πώς θα εξάγονται οι διαθρώσεις και οι υπερσύνδεσμοι στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Σύνδεσμοι.


Εικόνα διαλόγου επιλογών συνδέσμων εξαγωγής PDF

Γενικά

Εξαγωγή διαρθρώσεων ως επώνυμων προορισμών

Οι σελιδοδείκτες (προορισμοί ή αναφορές) σε αρχεία PDF μπορούν να οριστούν ως ορθογώνιες περιοχές. Επιπλέον, οι σελιδοδείκτες σε επώνυμα αντικείμενα μπορούν να οριστούν με τα ονόματά τους. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για να εξάγετε τα ονόματα των αντικειμένων στο έγγραφό σας ως έγκυρους προορισμούς σελιδοδεικτών. Αυτό σας επιτρέπει να συνδέσετε αυτά τα αντικείμενα με όνομα από άλλα έγγραφα.

Μετατροπή αναφορών εγγράφων σε προορισμούς PDF

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να μετατρέψετε παραπομπές URLs άλλων αρχείων ODF σε αρχεία PDF με το ίδιο όνομα. Στις παραπομπές URLs οι επεκτάσεις .odt, .odp, .ods, .odg και .odm μετατρέπονται στην επέκταση .pdf.

Εξαγωγή σχετικών URL σε σύστημα αρχείων

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για εξαγωγή URL σε άλλα έγγραφα ως σχετικά URL στο σύστημα αρχείων. Δείτε "σχετικοί υπερσύνδεσμοι" στη Βοήθεια.

Σύνδεσμοι μεταξύ εγγράφων

Καθορίστε τη διαχείριση υπερσυνδέσμων από το αρχείο σας PDF σε άλλα αρχεία.

Προεπιλεγμένη κατάσταση

Σύνδεσμοι από το PDF έγγραφό σας σε άλλα έγγραφα θα διαχειριστεί όπως καθορίζεται στο λειτουργικό σας σύστημα.

Ανοίξτε με εφαρμογή ανάγνωσης PDF

Οι σύνδεσμοι μεταξύ εγγράφων ανοίγονται με εφαρμογή ανάγνωσης PDF που προς το παρόν εμφανίζει το έγγραφο. Η εφαρμογή ανάγνωσης PDF πρέπει να μπορεί να χειριστεί τον καθορισμένο τύπο αρχείου μέσα στον υπερσύνδεσμο.

Άνοιγμα με πλοηγητή διαδικτύου

Οι σύνδεσμοι μεταξύ εγγράφων ανοίγονται με τον πλοηγό διαδικτύου. Ο πλοηγός διαδικτύου πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί τον καθορισμένο τύπο αρχείου μέσα στον υπερσύνδεσμο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!