Αρχική προβολή

Ορίζει τις επιλογές για την αρχική προβολή του αρχείου PDF στον εξωτερικό αναγνώστη PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Αρχική προβολή.


Εικόνα διαλόγου επιλογών προβολής εξαγωγής PDF

Παράθυρα

Μόνο σελίδα

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε αρχείο PDF που εμφανίζει μόνο τα περιεχόμενα σελίδας.

Διάρθρωση και σελίδα

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε αρχείο PDF που εμφανίζει παλέτα σελιδοδεικτών και περιεχόμενα σελίδας.

Μικρογραφίες και σελίδα

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε αρχείο PDF που εμφανίζει παλέτα μικρογραφιών και περιεχόμενα σελίδας.

Άνοιγμα στη σελίδα

Επιλέξτε για εμφάνιση της δεδομένης σελίδας όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Μεγέθυνση

Προεπιλογή

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF, που εμφανίζει τα περιεχόμενα σελίδας χωρίς εστίαση. Εάν το λογισμικό του αναγνώστη έχει ρυθμιστεί με χρήση συντελεστή εστίασης από προεπιλογή, η σελίδα εμφανίζεται με αυτό τον συντελεστή εστίασης.

Προσαρμογή στο παράθυρο

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε αρχείο PDF που εμφανίζει τη σελίδα εστιασμένη ώστε να ταιριάζει πλήρως στο παράθυρο του αναγνώστη.

Προσαρμογή πλάτους

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζει τη σελίδα εστιασμένη ώστε να ταιριάζει με το πλάτος του παραθύρου ανάγνωσης.

Προσαρμογή στο ορατό

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζει το κείμενο και γραφικά στη σελίδα εστιασμένα ώστε να ταιριάζουν στο πλάτος του παραθύρου ανάγνωσης.

Συντελεστής εστίασης

Επιλέξτε δεδομένο συντελεστή εστίασης, όταν ο αναγνώστης ανοίγει το αρχείο PDF.

Διάταξη σελίδας

Προεπιλογή

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζει τις σελίδες σύμφωνα με τη ρύθμιση διάταξης του λογισμικού ανάγνωσης.

Μονή σελίδα

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζει μία σελίδα τη φορά.

Συνεχής

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζει τις σελίδες σε συνεχή κάθετη στήλη.

Συνεχής όψη

Επιλέξτε για τη δημιουργία αρχείου PDF που εμφανίζει τις σελίδες δίπλα-δίπλα σε συνεχή στήλη. Για περισσότερες από δύο σελίδες, η πρώτη σελίδα εμφανίζεται στα δεξιά.

Η πρώτη σελίδα είναι αριστερά

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που εμφανίζει σελίδες δίπλα-δίπλα σε μια συνεχή στήλη. Για περισσότερες από δύο σελίδες, η πρώτη σελίδα εμφανίζεται στα αριστερά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για σύνθετη διάταξη κειμένου σε Γλώσσες και Τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!