Ψηφιακές υπογραφές

Αυτή η καρτέλα περιέχει τις επιλογές που σχετίζονται με την εξαγωγή ψηφιακά υπογεγραμμένου PDF.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Ψηφιακές υπογραφές.


Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν ότι το PDF δημιουργήθηκε πραγματικά από τον αυθεντικό συντάκτη (δηλ. εσάς) και ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από την υπογραφή του.

Η εξαγωγή του υπογεγραμμένου PDF χρησιμοποιεί τα κλειδιά και τα πιστοποιητικά X.509 που είναι ήδη αποθηκευμένα στη θέση αποθήκευσης προεπιλεγμένων κλειδιών ή σε μια έξυπνη κάρτα.

Όταν χρησιμοποιείται έξυπνη κάρτα, θα πρέπει ήδη να έχει ρυθμιστεί για χρήση από την αποθήκη κλειδιών σας. Αυτό συνήθως γίνεται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού της έξυπνης κάρτας.

Εικόνα διαλόγου επιλογών ψηφιακής υπογραφής για εξαγωγή PDF

Πιστοποιητικό

Χρησιμοποιήστε αυτό το πιστοποιητικό για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων PDF

Σας επιτρέπει να επιλέξετε πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί για υπογραφή αυτής της εξαγωγής PDF.

Επιλογή

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή πιστοποιητικού.

Εμφανίζονται όλα τα πιστοποιητικά που βρίσκονται στην επιλεγμένη σας αποθήκη κλειδιών. Εάν η αποθήκη κλειδιών προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί αυτός ο κωδικός. Όταν χρησιμοποιείται έξυπνη κάρτα που προστατεύεται από , θα σας ζητηθεί επίσης το PIN.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό προς χρήση της ψηφιακής υπογραφής του εξαγόμενου PDF, πατώντας την αντίστοιχη γραμμή, έπειτα πατήστε Εντάξει.

Όλα τα άλλα πεδία στην καρτέλα Ψηφιακές υπογραφές θα είναι προσβάσιμα μόνο αφού έχει επιλεγεί ένα πιστοποιητικό.

Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού

Εισάγετε τον χρησιμοποιούμενο κωδικό πρόσβασης προστασίας του ιδιωτικού κλειδιού που σχετίζεται με το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Συνήθως αυτό είναι ο κωδικός πρόσβασης αποθήκης κλειδιών.

note

Εάν ο κωδικός πρόσβασης αποθήκης κλειδιών έχει ήδη εισαχθεί στον διάλογο επιλογή πιστοποιητικού, μπορεί η αποθήκη κλειδιών να έχει ήδη ξεκλειδώσει και να μην ξαναζητήσει τον κωδικό πάλι. Αλλά για να είσαστε σίγουροι, εισάγετε τον.


warning

Όταν χρησιμοποιείτε έξυπνη κάρτα, εισάγετε εδώ το PIN. Κάποιο λογισμικό έξυπνων καρτών θα σας ζητήσει πάλι το PIN πριν την υπογραφή. Αυτό είναι κουραστικό, αλλά έτσι δουλεύουν οι έξυπνες κάρτες.


Τοποθεσία, πληροφορίες επαφής, αιτία

Αυτά τα τρία πεδία σας επιτρέπουν προαιρετικά να εισάγετε πρόσθετες πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή που θα εφαρμοστεί στο PDF (πού, από ποιόν και γιατί έγινε). Θα ενσωματωθεί στα κατάλληλα πεδία PDF και θα είναι ορατό σε οποιονδήποτε βλέπει το PDF. Κάποιο ή όλα τα τρία πεδία μπορεί να μείνουν κενά.

Αρχή χρονοσήμανσης

Κατά τη διαδικασία υπογραφής του PDF, η TSA θα χρησιμοποιηθεί για να ληφθεί ψηφιακά υπογεγραμμένη χρονοσήμανση που έπειτα ενσωματώνεται στην υπογραφή. Αυτή η χρονοσήμανση (RFC 3161) θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε βλέπει το PDF να επιβεβαιώνει ότι το έγγραφο υπογράφτηκε.

Εάν δεν επιλεγεί URL από TSA (η προεπιλογή), η υπογραφή δεν θα έχει χρονοσήμανση, αλλά θα χρησιμοποιήσει τον τρέχοντα χρόνο από τον τοπικό σας υπολογιστή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!