Εξαγωγή ως PDF

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο με την φορητή μορφή εγγράφου (PDF) έκδοσης 1.4. Ένα αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε λειτουργικό με άθικτη την αρχική μορφοποίησή του, υπό τον όρο ότι το λογισμικό που το υποστηρίζει έχει εγκατασταθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF.


Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές εξαγωγής του εγγράφου σας σε αρχείο PDF. Περιοχή, εικόνες, υδατογράφημα, μορφές και άλλες παράμετροι.

Αρχική προβολή

Ορίζει τις επιλογές για την αρχική προβολή του αρχείου PDF στον εξωτερικό αναγνώστη PDF.

Διεπαφή χρήστη

Ορίζει τις επιλογές διεπαφής χρήστη εξωτερικού αναγνώστη PDF.

Σύνδεσμοι

Καθορίστε πώς θα εξάγονται οι διαθρώσεις και οι υπερσύνδεσμοι στο έγγραφό σας.

Ασφάλεια

Καθορίζει τις επιλογές ασφάλειας του εξαγόμενου αρχείου PDF.

Ψηφιακές υπογραφές

Αυτή η καρτέλα περιέχει τις επιλογές που σχετίζονται με την εξαγωγή ψηφιακά υπογεγραμμένου PDF.

Πλήκτρο εξαγωγής

Εξάγει το τρέχων αρχείο σε μορφή PDF.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!