Εξαγωγή ως EPUB

Εξαγωγή του τρέχοντος αρχείου σε EPUB.

Το EPUB είναι πρότυπο για αρχεία ηλεκτρονικών βιβλίων με την επέκταση .epub που μπορεί να μεταφορτωθεί και να διαβαστεί σε συσκευές όπως έξυπνα τηλέφωνα, πινακίδες (ταμπλέτες), υπολογιστές ή ηλεκτρονικούς αναγνώστες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως EPUB.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή ως EPUB

Εξαγωγή ως EPUB


Πλαίσιο διαλόγου EPUB

Γενικά

Έκδοση

Ορίζει την έκδοση του τελικού αρχείου EPUB.

Μέθοδος διαίρεσης

Επιλέξτε τον τύπο έναρξης της επόμενης ενότητας EPUB.

Μέθοδος διάταξης

Καθορίζει εάν θα δημιουργηθεί μια διάταξη αυτόματης αναδίπλωσης ή σταθερή EPUB.

Προσαρμοσμένη εικόνα εξωφύλλου

Εισάγετε την πλήρη διαδρομή του προσαρμοσμένου αρχείου εικόνας εξωφύλλου. Εάν η καταχώριση είναι κενή, η εξαγωγή πηγαίνει την εικόνα εξωφύλλου στον κατάλογο μέσων (δείτε παρακάτω) όταν το όνομα είναι ένα από τα παρακάτω: cover.gif, cover.jpg, cover.png ή cover.svg.

note

Η προσαρμοσμένη εικόνα εξωφύλλου ενσωματώνεται στο αρχείο EPUB.


Προσαρμοσμένος κατάλογος μέσων

Εισάγετε τον προσαρμοσμένο κατάλογο μέσων για το αρχείο EPUB. Ο κατάλογος μέσων μπορεί να περιέχει μια εικόνα εξωφύλλου ως φαίνεται παραπάνω, προσαρμοσμένα μεταδεδομένα και συνδέσμους εικόνας.

Από προεπιλογή, ο εξαγωγέας αναζητά προσαρμοσμένα μέσα και προσαρμοσμένα μεταδεδομένα στον κατάλογο τρέχοντος εγγράφου μέσα σε φάκελο με το ίδιο όνομα με το όνομα αρχείου του εγγράφου. Παραδείγματος χάρη, εάν το όνομα εγγράφου είναι MyText.odt, ο προεπιλεγμένος φάκελος μέσων για εξώφυλλο και μεταδεδομένα είναι MyText στον τρέχοντα κατάλογο.

Για προσαρμοσμένα μεταδεδομένα, πρέπει να δώσετε ένα αρχείο με το ίδιο όνομα όπως το το αρχικό όνομα αρχείου και με την επέκταση ως ".xmp". Τα παρεχόμενα μεταδεδομένα θα αντικαταστήσουν τα εσωτερικά μεταδεδομένα του εγγράφου. Στο παραπάνω παράδειγμα, τα προσαρμοσμένα μεταδεδομένα πρέπει να υπάρχουν στον κατάλογο MyText ως MyText.xmp.

Σύνδεσμοι εικόνας σημαίνει ότι εάν δημιουργήσετε σχετικούς συνδέσμους σε εικόνες ή κείμενο και συνδέουν μια εικόνα, αυτοί θα είναι διαθέσιμοι στον κατάλογο μέσων, έπειτα αυτά τα μέσα θα είναι διαθέσιμα στο αποτέλεσμα εξαγωγής EPUB ως αναδυόμενα.

Μεταδεδομένα

Εισάγετε τα προσαρμοσμένα μεταδεδομένα για να αντικαταστήσετε τα προεπιλεγμένα μεταδεδομένα του εγγράφου. Αυτά τα πεδία κειμένου μπορούν να αφεθούν κενά.

Αναγνωριστικό

Εισάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη δημοσίευση.

Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο της δημοσίευσης.

Συγγραφέας

Εισάγετε τον δημιουργό της δημοσίευσης.

Γλώσσα

Η γλώσσα της δημοσίευσης (δείτε RFC4646 και ISO 639 για δυνατές τιμές).

Ημερομηνία

Η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης της δημοσίευσης. Η τιμή αυτής της ιδιότητας πρέπει να είναι ένα σχήμα XML dateTime που συμφωνεί με την ημερομηνία της μορφής: CCYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Προεπιλεγμένη είναι η ημερομηνία και η ώρα όταν ο διάλογος εξαγωγής είναι ανοικτός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!