Γραμματοσειρά

Ενσωμάτωση των γραμματοσειρών του εγγράφου στο τρέχον αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γραμματοσειρά.


Ενσωμάτωση γραμματοσειράς

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο για να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές του εγγράφου στο αρχείο εγγράφου, για φορητότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων υπολογιστών. Το έγγραφο με ενσωματωμένες γραμματοσειρές έχει πιο μεγάλο μέγεθος και οι γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται στον υπολογιστή προορισμού για καλύτερη απόδοση της διάταξης του εγγράφου

Εξετάστε την ενσωμάτωση των γραμματοσειρών, όταν το έγγραφό σας χρησιμοποιεί σπάνιες ή προσαρμοσμένες γραμματοσειρές που δεν είναι γενικά διαθέσιμες σε άλλους υπολογιστές.

warning

Οι άδειες γραμματοσειράς μπορεί να περιορίζουν την ενσωμάτωση γραμματοσειρών σε έγγραφα. Τα αρχεία γραμματοσειρών περιέχουν σημαίες που δείχνουν εάν και πώς μπορούν να ενσωματωθούν μέσα σε αρχείο εγγράφου. Το LibreOffice αναλύει αυτές τις σημαίες και καθορίζει εάν και πώς μπορούν να ενσωματωθούν σε αρχείο εγγράφου και όταν ανοίγετε έγγραφο που περιέχει ενσωματωμένες γραμματοσειρές, θα εξετάζει επίσης αυτές τις σημαίες για να καθορίσει εάν και πώς μπορεί να προβληθεί, ή να επεξεργαστεί ένα έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!