Ασφαλής λειτουργία

Η ασφαλής λειτουργία είναι μια λειτουργία όπου το LibreOffice αρχίζει προσωρινά με νέα κατατομή (προφίλ) χρήστη και απενεργοποιεί την επιτάχυνση υλικού. Βοηθά στην επαναφορά ενός μη λειτουργικού στιγμιοτύπου του LibreOffice instance.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Βοήθεια - Επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία.

Εκκινήστε το LibreOffice από τη γραμμή εντολών με την επιλογή --safe-mode.

Εκκινήστε το LibreOffice από την καταχώριση του μενού έναρξης του LibreOffice (ασφαλής λειτουργία) (μόνο Windows).


Τι μπορώ να κάνω στην ασφαλή λειτουργία;

Όταν βρεθείτε στην ασφαλή λειτουργία, θα εμφανιστεί ένας διάλογος που σας προσφέρει τρεις επιλογές επαναφοράς της κατατομής (προφίλ) του χρήστη.

Συνέχιση σε ασφαλή κατάσταση.

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δουλέψετε με το LibreOffice όπως συνηθίζετε, αλλά χρησιμοποιώντας μια προσωρινή κατατομή (προφίλ) χρήστη. Σημαίνει επίσης ότι όλες οι αλλαγές ρυθμίσεων που έγιναν στην προσωρινή κατατομή χρήστη θα χαθούν μετά την επανεκκίνηση.

Επανεκκίνηση σε κανονική λειτουργία

Επιλέγοντας Επανεκκίνηση σε κανονική κατάσταση θα απορρίψει όλες τις αλλαγές, θα τερματίσει την ασφαλή λειτουργία και θα ξεκινήσει το LibreOffice ξανά σε κανονική κατάσταση. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν ήρθατε εδώ κατά τύχη.

Εφαρμογή αλλαγών και επανεκκίνηση

Ο διάλογος προσφέρει πολλαπλές αλλαγές στην κατατομή (προφίλ) του χρήστη που μπορούν να γίνουν για να βοηθήσουν την επαναφορά του LibreOffice σε κατάσταση εργασίας. Γίνονται πιο ριζοσπαστικές από πάνω προς τα κάτω, έτσι θα πρέπει να τις δοκιμάσετε διαδοχικά τη μία μετά την άλλη. Αυτή η επιλογή εφαρμόζει τις επιλεγμένες αλλαγές.

Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας

Το LibreOffice κρατά αντίγραφα ασφαλείας των προηγούμενων ρυθμίσεων και ενεργοποιημένων επεκτάσεων. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση, εάν τα προβλήματά σας είναι πιθανό να προκλήθηκαν από πρόσφατες αλλαγές στις ρυθμίσεις ή τις επεκτάσεις,

Ρύθμιση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις εγκαταστημένες επεκτάσεις από τον χρήστη. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την επιτάχυνση του υλικού. Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν αντιμετωπίζετε καταρρεύσεις κατά την εκκίνηση ή οπτικά προβλήματα, που συχνά σχετίζονται με την επιτάχυνση υλικού.

Απεγκατάσταση επεκτάσεων

Μερικές φορές το LibreOffice δεν μπορεί να ξεκινήσει λόγω επεκτάσεων που φράσσουν ή καταρρέουν. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις εγκατεστημένες επεκτάσεις από τον χρήστη, τις κοινόχρηστες ή σε δέσμες. Η απεγκατάσταση κοινόχρηστων κι σε δέσμες επεκτάσεων πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Θα δουλέψει μόνο εάν έχετε τα αναγκαία δικαιώματα πρόσβασης του συστήματος.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν όλα τα άλλα αποτύχουν, μπορείτε να επαναφέρετε την κατατομή (προφίλ) χρήστη στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη. Η πρώτη επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων και προσαρμογών χρήστη επαναφέρει όλη τη ρύθμιση και τις αλλαγές της διεπαφής χρήστη, αλλά κρατά πράγματα όπως το προσωπικό σας λεξικό, τα πρότυπα κλπ. Η δεύτερη επιλογή θα επαναφέρει όλη σας την κατατομή στην κατάσταση όταν πρωτοεγκαταστήσατε το LibreOffice.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημά σας χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία, πατήστε την επέκταση Προχωρημένα. Θα βρείτε, εκεί, οδηγίες πώς να πάρετε παραπέρα βοήθεια.


Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την κατατομή (προφίλ) χρήστη, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο, πατώντας στο Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου από την κατατομή χρήστη, που μπορεί να ανέβει στο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για να ερευνηθεί από τους προγραμματιστές.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Να γνωρίζετε ότι η μεταφορτωμένη κατατομή (προφίλ) μπορεί να περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως το προσωπικό σας λεξικό, τις ρυθμίσεις και εγκατεστημένες επεκτάσεις.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!