Επικόλληση αμορφοποίητου κειμένου

Επικόλληση μόνο των περιεχομένων κειμένου, χωρίς μορφοποίηση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση αμορφοποίητου κειμένου.

Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Αμορφοποίητο κείμενο.

+ Alt + Shift + V.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!