Επικόλληση ειδικού μενού

Εισάγει τα περιεχόμενα του προχείρου στο τρέχον αρχείο σε μορφή που μπορείτε να καθορίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Choose Edit - Paste Special.


Επικόλληση αμορφοποίητου κειμένου

Επικόλληση μόνο των περιεχομένων κειμένου, χωρίς μορφοποίηση.

Ειδική επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στο τρέχον αρχείο σε μια μορφή που θα ορίσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!