Ειδική επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του προχείρου στο τρέχον αρχείο σε μορφή που μπορείτε να καθορίσετε.

Επικόλληση αμορφοποίητου κειμένου

Επικόλληση μόνο των περιεχομένων κειμένου, χωρίς μορφοποίηση.

Ειδική επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στο τρέχον αρχείο σε μια μορφή που θα ορίσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!