Επικόλληση ένθετου πίνακα

Επικολλήστε το περιεχόμενο του προχείρου (συμπεριλαμβανομένων των εγγενών πινάκων ή των αντιγραμμένων πινάκων από το Calc, ή άλλα υπολογιστικά φύλλα) ως ένθετους πίνακες σε κενά κελιά και στην αρχική θέση δρομέα του κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση ένθετου πίνακα.

Δεξιοπατήστε στο κελί πίνακα προορισμού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Ένθετος πίνακας.


note

Η επικόλληση δεδομένων πίνακα σε πίνακες Writer αντικαθιστά τα περιεχόμενα των υφιστάμενων κελιών, όταν ο δρομέας είναι σε κενό κελί ή στην αρχή της πρώτης παραγράφου κελιού πίνακα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!