Επικολλήστε ως στήλη πριν

Εισάγετε δεδομένα πίνακα προχείρου σε πίνακα ως νέες στήλες πριν αντί για αντικατάσταση του περιεχομένου των αρχικών κελιών του πίνακα προορισμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση ως στήλες πριν.

Δεξιοπατήστε στο κελί πίνακα προορισμού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Προηγούμενες στήλες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!