Εισαγωγή του κύριου κωδικού πρόσβασης

Ορίστε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε την πρόσβαση σε έναν αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μερικούς κωδικούς πρόσβασης για τη διάρκεια μιας συνεδρίας, ή προσωρινά σε ένα αρχείο προστατευμένο από έναν κύριο κωδικό πρόσβασης.

Πρέπει να εισάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε ένα αρχείο ή υπηρεσία η οποία είναι προστατευμένη από έναν αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεται να εισάγετε μόνο μια φορά τον κύριο κωδικό πρόσβασης κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κωδικούς που είναι δύσκολο να βρεθούν από άλλους ανθρώπους ή προγράμματα. Ένας κωδικός πρέπει να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες:

Κύριος κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τους αναρμόδιους χρήστες από το να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης.

Επιβεβαιώστε τον κύριο κωδικό πρόσβασης

Επανεισάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!