Κωδικός πρόσβασης

Ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψει τους χρήστες να κάνουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κωδικούς που είναι δύσκολο να βρεθούν από άλλους ανθρώπους ή προγράμματα. Ένας κωδικός πρέπει να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες:

Ο κωδικός πρόσβασης ανοίγματος πρέπει να εισαχθεί για να ανοίξει το αρχείο.

Ο κωδικός πρόσβασης άδειας πρέπει να εισαχθεί για επεξεργασία κειμένου.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης. Ένας κωδικός πρόσβασης είναι με διάκριση πεζών/κεφαλαίων.

Επιβεβαίωση

Επανεισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Αναίρεση προστασίας κωδικού πρόσβασης

Για αφαίρεση κωδικού πρόσβασης, ανοίξτε το έγγραφο, έπειτα αποθήκευση χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!