Έλεγχος Ενημερώσεων

Έλεγχος για διαθέσιμες ενημερώσεις της έκδοσης του LibreOffice σας.Αν μια νεότερη έκδοση είναι διαθέσιμη, μπορείτε να λάβετε την ενημέρωση. Μετά την λήψη, αν έχετε δικαιώματα εγγραφής για την διαδρομή εγκατάστασης, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Από την έναρξη λήψης του αρχείου, μπορείτε να δείτε τη γραμμή προόδου και τρία πεδία επιλογής στο παράθυρο διαλόγου. Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την λήψη κάνοντας κλικ στα πεδία επιλογής Παύση και Συνέχιση. Κάντε κλικ στο Άκυρο για να ακυρώσετε την λήψη και να διαγράψετε το ημιτελές αρχείο λήψης.

Από επιλογή οι λήψεις θα αποθηκεύονται στην επιφάνεια εργασίας σας. Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο όπου το αρχείο λήψης θα αποθηκεύεται στο - LibreOffice - Άμεση ενημέρωση.

Μετά την ολοκλήρωση λήψης, κάντε κλικ στο Εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης. Βλέπετε τον διάλογο επιβεβαίωσης όπου μπορείτε να κλείσετε το LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα, μπορεί να απαιτείται η χειροκίνητη μετάβαση στον φάκελο ληφθέντων, αποσυμπιέστε το ληφθέν αρχείο, και εκκινήστε την διαδικασία εγκατάστασης δέσμης ενεργειών.


Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο λήψης προκειμένου να ελευθερώσετε χώρο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!