Έλεγχος Ενημερώσεων

Μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις χειροκίνητα ή αυτόματα.

Εικονίδιο σημείωσης

Ο έλεγχος ενημερώσεων περιλαμβάνει επίσης και τον έλεγχο ενημερώσεων των εγκατεστημένων επεκτάσεων.


Επιλέξτε Βοήθεια - Έλεγχος Ενημερώσεων για να ελέγξετε χειροκίνητα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο στο - LibreOffice - Ζωντανή ενημέρωση.

Θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος Ενημερώσεων με μερικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική ενημέρωση του LibreOffice.

  1. Ενεργοποιήστε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο για το LibreOffice.

    Εάν χρειάζεσθε έναν εξυπηρετητή διαμεσολάβησης, εισάγετε τις ρυθμίσεις διαμεσολαβητή στο - Διαδίκτυο - Διαμεσολαβητής.

  2. Επιλέξτε Έλεγχος Ενημερώσεων για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα μιας νεότερης έκδοσης της σουίτας γραφείου σας.

Αν μια νεότερη έκδοση είναι διαθέσιμη και το LibreOffice δεν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη, τότε μπορείτε να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αν το LibreOffice έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει τα αρχεία αυτόματα, η διαδικασία λήψης ξεκινά άμεσα. Η λήψη συνεχίζει ακόμα και όταν ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου.

Αν είναι απενεργοποιημένη η αυτόματη λήψη αρχείων, αρχίστε τη λήψη χειροκίνητα.

Αν δεν βρεθεί ενημέρωση, μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να ενημερώσετε το LibreOffice.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!