Χρήση της γραμμής σημειωματαρίου

Η γραμμή σημειωματαρίου είναι μια νέα μορφή εμφάνισης εικονιδίων εντολών για πιο γρήγορη χρήση.

Από προεπιλογή, οι εντολές του LibreOffice ομαδοποιούνται σε διαδοχικά μενού και σε γραμμές εργαλείων γεμάτες με εικονίδια.

Η γραμμή σημειωματαρίου εμφανίζει έναν διαφορετικό τρόπο για την οργάνωση στοιχείων ελέγχου και εικονιδίων από μια συλλογή συνεχόμενων γραμμών εικονιδίων, που εμφανίζουν ομάδες συμφραζομένων εντολών και περιεχομένων.

Με τη γραμμή σημειωματαρίου, συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές ομαδοποιούνται σε μια διάταξη που επιταχύνει την πρόσβαση, αποφεύγοντας εκτενή περιήγηση των μενού και αναζήτηση εικονιδίων εντολών γραμμών εργαλείων.

Η γραμμή σημειωματαρίου είναι διαθέσιμη στα Writer, Calc, Draw και Impress. Η διεπαφή χρήστη έχει τώρα αρκετές διαθέσιμες διατάξεις. Για να αλλάξετε την διάταξη, επιλέξτε Προβολή - Διεπαφή χρήστη και από το υπομενού επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού Προβολή - Διεπαφή χρήστη


Διατάξεις διεπαφής χρήστη

Η καταχώριση Διεπαφή χρήστη καθορίζει ποια στοιχεία της διεπαφής χρήστη θα είναι ορατά. Οι παρακάτω τρεις διατάξεις δεν είναι από τύπους γραμμής σημειωματαρίου:

Όταν ο χρήστης ενεργοποιεί πρόσθετες γραμμές εργαλείων, θα αποθηκεύονται στην κατατομή (προφίλ) του χρήστη. Συνεπώς, κατά την επιστροφή στην κατάσταση γραμμής σημειωματαρίου, όλες οι γραμμές εργαλείων ορίζονται ως ορατές πριν να ξαναεμφανιστούν.

Διαθέσιμες καταστάσεις γραμμής σημειωματαρίου

Σε κατάσταση γραμμής σημειωματαρίου, όλες οι γραμμές εργαλείων και οι πλευρικές γραμμές είναι κρυμμένες και η γραμμή σημειωματαρίου είναι τοποθετημένη στην κορυφή.

note

Στην κατάσταση με καρτέλες η γραμμή μενού είναι κρυμμένη από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού, επιλέξτε το εικονίδιο Γραμμή μενού στην πάνω αριστερή θέση του παραθύρου.


note

Οι καταστάσεις με καρτέλες και ομαδοποιημένη γραμμή διατίθενται επίσης ως συμπαγείς παραλλαγές.


tip

Το μέγεθος εικονιδίου γραμμής σημειωματαρίου είναι ρυθμίσιμο στο πλαίσιο καταλόγου - LibreOffice - Προβολή - Μέγεθος εικονιδίου γραμμής σημειωματαρίου.


note

Η γραμμή σημειωματαρίου δεν μπορεί να προσαρμοστεί.


warning

Η τρέχουσα υλοποίηση (LibreOffice 7.1) της γραμμής σημειωματαρίου είναι κοινή στα αρθρώματα Writer, Calc, Draw και Impress. Αλλαγή στη γραμμή σημειωματαρίου σε ένα άρθρωμα θα επηρεάσει τη γραμμή σημειωματαρίου των άλλων αρθρωμάτων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!