Μετονομασία αντικειμένου

Μετονομάζει το αντικείμενο που έχει επιλεγεί στον Πλοηγητή (Navigator).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο - Επιλέξτε Μετονομασία.


Νέο όνομα

Εισαγάγετε το νέο όνομα του επιλεγμένου αντικειμένου.

note

Τα ονόματα των αντικειμένων πρέπει να είναι μοναδικά στο ίδιο έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!