Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Μέσα

Πολυμέσα / Ήχος ή Βίντεο


Παράθυρα διαλόγου αρχείων - όπως Άνοιγμα, Αποθήκευση ως και παρόμοια - είναι διαθέσιμα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Χρησιμοποιήστε - LibreOffice - Γενικά για μετάβαση από το ένα στο άλλο.

Επιλογή φακέλου

Επιλέξτε το φάκελο που προτιμάτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο, ή πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής του. Η λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την πληκτρολόγηση.

Συνδεθείτε σε διακομιστή χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες αρχείων.
Επιλέξτε έναν γονικό φάκελο από τη διαδρομή φακέλου με το Εικονίδιο Άνοιγμα.

Προσθέστε έναν υποφάκελο στον τρέχοντα φάκελο με Δημιουργία νέου φακέλου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Για να εισάγετε ένα αρχείο ήχου ή ταινίας στο έγγραφό σας

 1. Κάντε κλικ εκεί που θέλετε να εισάγετε το αρχείο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Ήχος ή βίντεο. Για το LibreOffice Impress, επιλέξτε Εισαγωγή - Ήχος ή βίντεο.

 3. Στον διάλογο Άνοιγμα αρχείου, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισάγετε.

  note

  Οι τύποι αρχείων που φαίνονται σε αυτόν το διάλογο δεν υποστηρίζονται από όλα τα λειτουργικά συστήματα.


 4. Κλικ στο πλαίσιο Σύνδεσμος εάν θέλετε ένα σύνδεσμο στο αρχικό αρχείο. Εάν δεν σημειωθεί, το αρχείο μέσων θα ενσωματωθεί (δεν υποστηρίζεται από όλες τις μορφές αρχείων).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία - Αναπαραγωγή πολυμέσων για να ανοίξετε την αναπαραγωγή πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε την αναπαραγωγή πολυμέσων για να προεπισκοπήσετε όλα τα υποστηριζόμενα αρχεία πολυμέσων. Πατήστε το πλήκτρο Εφαρμογή στο παράθυρο της αναπαραγωγής πολυμέσων για να εισάγετε το τρέχον αρχείο πολυμέσων στο έγγραφό σας.

Για να αναπαράγετε ένα αρχείο ήχου ή ταινίας

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για το αρχείο ήχου ή ταινίας στο έγγραφο σας.

  Εάν το εικονίδιο είναι στο παρασκήνιο, κρατήστε πατημένο το ενώ πατάτε.

  Η γραμμή εργαλείων αναπαραγωγής πολυμέσων εμφανίζεται.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή στη γραμμή εργαλείων του Αναπαραγωγή πολυμέσων.

note

Όταν εμφανίζετε μια παρουσίαση Impress, ο ενσωματωμένος ήχος ή βίντεο στην τρέχουσα διαφάνεια αναπαράγεται αυτόματα μέχρι να τελειώσει ή να αλλάξετε διαφάνεια.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την γραμμή της αναπαραγωγής πολυμέσων για να διακόψετε προσωρινά, να σταματήσετε, να επαναλάβετε, καθώς και να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου. Η τρέχουσα θέση αναπαραγωγής του αρχείου φαίνεται στον αριστερό ολισθητή. Χρησιμοποιήστε τον δεξιό ολισθητή για να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής. Για αρχεία ταινιών, η γραμμή περιλαμβάνει ακόμα ένα πλαίσιο καταλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον παράγοντα εστίασης της αναπαραγωγής.

Υποστηριζόμενες μορφές πολυμέσων

Το LibreOffice βασίζεται στην υποστήριξη εγκατεστημένων πολυμέσων του λειτουργικού συστήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!