Ελάχιστο ύψος σειράς

Προσαρμόστε το ύψος της σειράς για τις επιλεγμένες σειρές, έτσι ώστε το υψηλότερο περιεχόμενο σε κάθε επιλεγμένη σειρά να ταιριάζει ακριβώς.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Ελάχιστο ύψος σειράς.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Βελτιστοποίηση μεγέθους - Ελάχιστο ύψος γραμμής.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ελάχιστο ύψος σειράς.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ελάχιστο ύψος σειράς

Ελάχιστο ύψος σειράς

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Ελάχιστο ύψος σειράς.


Για να ελαχιστοποιήσετε μια μεμονωμένη σειρά, αρκεί να τοποθετήσετε τον δρομέα σε ένα κελί της σειράς.

Για να ελαχιστοποιήσετε πολλές σειρές, αρκεί να επιλέξετε ένα κελί από κάθε σειρά που θα ελαχιστοποιηθεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!