Ελάχιστο πλάτος στήλης

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Βελτιστοποίηση μεγέθους - Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ελάχιστο πλάτος στήλης

Ελάχιστο πλάτος στήλης

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Ελάχιστο πλάτος στήλης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!