Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι ένα κατακόρυφο γραφικό περιβάλλον χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, πλοήγηση εγγράφων, συλλογή πολυμέσων και περισσότερες δυνατότητες.

Η πλευρική στήλη είναι προσαρτημένη στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της περιοχής προβολής του εγγράφου και περιέχει μια γραμμή καρτελών με πλήκτρα καρτελών, που όταν πατιώνται εμφανίζουν μια διαφορετική προσάρτηση καρτέλας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλευρική στήλη.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Πλευρική στήλη.

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Πλευρική στήλη.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο πλευρικής στήλης

Πλευρική στήλη

Από το πληκτρολόγιο:

+ F5


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!