Εύρεση

Εναλλάσσει την ορατότητα της γραμμής εργαλείωνΕύρεση για αναζήτηση του κειμένου ή περιήγηση ενός εγγράφου ανά στοιχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Εύρεση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εύρεση

Εύρεση

Από το πληκτρολόγιο:

+ F


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!