Αναπαραγωγή Πολυμέσων

Ανοίγει το παράθυρο αναπαραγωγής μέσων όπου μπορείτε να προεπισκοπήσετε αρχεία ταινίας και ήχου καθώς και να εισάγετε αυτά τα αρχεία στο τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αναπαραγωγή πολυμέσων.


Το Media Player υποστηρίζει πολλές διαφορετικές μορφές πολυμέσων. Μπορείτε ακόμα να εισάγετε αρχεία από το Media Player στο έγγραφό σας.

Άνοιγμα

Ανοίγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου που θέλετε να προεπισκοπήσετε.

Εφαρμογή

Εισάγει το τρέχον αρχείο ήχου ή βίντεο ως αντικείμενο πολυμέσων στο τρέχον έγγραφο.

Αναπαραγωγή

Αναπαράγει το τρέχον αρχείο.

Παύση

Σταματά ή συνεχίζει την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου.

Διακοπή

Σταματά την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου.

Επανάληψη

Αναπαράγει το αρχείο επανειλημμένα.

Κλείσιμο ήχου

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο.

Μπάρα έντασης

Προσαρμόζει την ένταση.

Προβολή

Προσαρμόζει το μέγεθος της αναπαραγόμενης ταινίας.

Θέση δρομέα

Μετακινεί σε διαφορετική θέση μέσα στο αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!