Οδηγοί προσκόλλησης

Καθορίζει τις επιλογές εμφάνισης των οδηγών προσκόλλησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Προσκόλληση οδηγών (Impress ή Draw).


Εμφάνιση των οδηγών προσκόλλησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τους οδηγούς προσκόλλησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στοιχίσετε τα αντικείμενα σε μια σελίδα.

Οι οδηγοί προσκόλλησης μπροστά

Εμφανίζει τους οδηγούς προσκόλλησης μπροστά από τα αντικείμενα στη σελίδα .

Συγκράτηση στο πλέγμα

Ορίζει αν θα μετακινηθούν πλαίσια, στοιχεία σχεδίασης και έλεγχοι μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος. Για να αλλάξετε την κατάσταση του ελέγχου προσκόλλησης μόνο για την τρέχουσα ενέργεια, σύρετε ένα αντικείμενο ενώ κρατάτε πατημένο το .

Εικονίδιο προσκόλλησης στο πλέγμα

Προσκόλληση στο πλέγμα

Προσκόλληση στους οδηγούς προσκόλλησης

Προσκολλά την άκρη του μεταφερόμενου αντικειμένου στον πλησιέστερο οδηγό προσκόλλησης, όταν απελευθερώνετε το ποντίκι.

Εικονίδιο

Προσκόλληση στους οδηγούς προσκόλλησης

Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Καθορίζει εάν το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου θα στοιχιστεί με το περίγραμμα του πλησιέστερου γραφικού αντικειμένου.

Εικονίδιο προσκόλλησης σε περίγραμμα αντικειμένου

Συγκράτηση σε περίγραμμα αντικειμένου

Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Καθορίζει εάν το περίγραμμα του γραφικού αντικειμένου θα στοιχιστεί με τα σημεία του πλησιέστερου γραφικού αντικειμένου.

Εικονίδιο προσκόλλησης σε σημεία αντικειμένου

Συγκράτηση σε σημεία αντικειμένου

Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Καθορίζει εάν το περίγραμμα του αντικειμένου γραφικού θα στοιχιστεί στο πλησιέστερο περιθώριο σελίδας.

Εικονίδιο προσκόλλησης σε περιθώρια σελίδας

Συγκράτηση σε περιθώρια σελίδας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!