Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλαγή της ορατότητας των σημείων πλέγματος και των γραμμών οδηγών για να βοηθηθεί η μετακίνηση αντικειμένου και η ακριβής τοποθέτηση στο τρέχον φύλλο.

Προβολή πλέγματος

Προβάλει ή αποκρύπτει τις γραμμές πλέγματος που χρησιμοποιείτε για να στοιχίσετε αντικείμενα όπως γραφικά σε μια σελίδα.

Πλέγμα σε πρώτο πλάνο

Προβάλει τις γραμμές πλέγματος μπροστά από τα αντικείμενα στη διαφάνεια ή την σελίδα.

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Το LibreOffice δημιουργεί διάστικτους οδηγούς που εκτείνονται πέρα από το πεδίο που περιέχει το επιλεγμένο αντικείμενο και που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή εργασίας, βοηθώντας σας να τοποθετήσετε το αντικείμενο.

Εικονίδιο

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!