Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλάξτε την ορατότητα των σημείων πλέγματος και των γραμμών των οδηγών για να βοηθήσετε την κίνηση του αντικειμένου και την ακριβή θέση στην τρέχουσα σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές.


Εμφάνιση πλέγματος

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το πλέγμα.

Βοηθητικές γραμμές κατά την κίνηση

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση των οδηγών κατά τη μετακίνηση ενός αντικειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!