Πλέγμα

Ρυθμίζει τις ιδιότητες προβολής ενός πλέγματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και γραμμές βοήθειας.


Προβολή πλέγματος

Προβάλει ή αποκρύπτει τις γραμμές πλέγματος που χρησιμοποιείτε για να στοιχίσετε αντικείμενα όπως γραφικά σε μια σελίδα.

Συγκράτηση στο πλέγμα

Αυτόματα στοιχίζει τα αντικείμενα στις κάθετες και οριζόντιες γραμμές του πλέγματος. Για να αντικαταστήσετε αυτό το γνώρισμα, κρατήστε πατημένο το όταν σύρετε ένα αντικείμενο.

Πλέγμα σε πρώτο πλάνο

Προβάλει τις γραμμές πλέγματος μπροστά από τα αντικείμενα στη διαφάνεια ή την σελίδα.

Ορίστε το χρώμα πλέγματος στο - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!